RUG-archeologen vinden bijzondere lepels in scheepswrak

Groninger archeologen hebben twee bijzondere lepels aangetroffen in het 18e-eeuwse scheepswrak bij Rutten in de Noordoostpolder. De opgravingen begonnen vorige maand, nadat het schip in 2016 werd aangetroffen.

Volgens archeoloog Yftinus van Popta gaat het om twee zeldzame Royal Portrait Spoons uit Londen. Op de twee tinnen lepels staat het portret van de Engelse Queen Anne. Zij regeerde over het Verenigd Koninkrijk tussen 1702 en 1714.

Bij de opgraving van het wrak, dat de naam ‘de Noordoostvaarder’ heeft gekregen, zijn de afgelopen tijd al meerdere voorwerpen gevonden die uit Engeland komen. Zoals tinnen borden en een schaal waar allemaal het Londense tingietersmerk – de Tudor-roos – is te zien. Ook is daarboven het woord LONDON te lezen. Volgens de archeoloog toont de inventaris de connectie met Engeland duidelijk aan.

Diepgang
Op de achterkant van het schip staan ook de dieptemerken. Deze geven de maximale diepgang van het schip aan. De afstand tussen de twee dieptemerken is steeds een Engelse Voet. Het schip blijkt een diepgang van 3 tot 3,5 meter te hebben gehad. Dat is te diep voor dit deel van de voormalige Zuiderzee en kan erop wijzen dat het schip is vastgelopen.