FVEN nieuws

FVEN wil van veiligheid nieuw speerpunt maken

Margriet Tiemstra, voorzitter van de FVEN, vindt dat veiligheid een belangrijk speerpunt moet worden voor de behoudsorganisaties. Ze schrijft erover in het FVEN nieuws:

“Tijdens de beurs werden diverse lezingen gehouden waaronder de presentatie van de rapporten “Veiligheid historische zeilvloot” en “Rapportage ongevallen Scheepvaart” van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Beide rapporten kunnen bij het Bureau worden ingezien. Met de zaal werd de discussie gevoerd over normering, wie neemt het voortouw? BBZ of de overheid, wie controleert? Welke sancties zijn er? De rode draad van de discussie was dat het een complexe materie is, dat wisten we al, maar dat we desondanks zelf aan het roer moeten blijven staan en initiatieven voor normering, controle etc. zouden moeten ondernemen. Daarbij kwam nadrukkelijk naar voren dat erkend moet worden dat er een verschil is tussen beroeps-chartervaart/bruine vloot en pleziervaart. Dat betekent het accepteren dat bepaalde normen wel voor de bruine vloot van toepassing zijn en niet automatisch ook voor de pleziervaart.

Dit bracht mij op twee gedachtes:

  • Op ministerieel/ambtelijk niveau is er overleg met o.a. de BBZ over dit onderwerp. Hoe voorkomen we dat de hele varende vloot over één kam wordt geschoren? Een zorg die meerdere BO’s met mij delen.
  • We hebben bij het vaststellen van onze speerpunten in maart dit jaar, veiligheid niet benoemd. Gelet op bovengenoemde rapportages en de recent afgekondigde algehele inspectie door de overheid van de gehele bruine vloot voorafgaand aan het vaarseizoen 2024, zou ik veiligheid als speerpunt willen benoemen en met een aantal mensen dit verder willen uitwerken. Welke veiligheidsnormen zijn er al per BO, hoe wordt daarop toegezien, met welke meet-middelen etc. Ik weet dat een aantal BO’s veiligheid al in hun AL-vergadering op de agenda hebben geplaatst. Dat is een hele goede ontwikkeling. Hoe communiceren we hierover? Welke rol kan de FVEN hierbij spelen is ook een vraag die ik me stel. Kortom, er is werk aan de winkel, en ook hier moeten we zelf aan het roer blijven staan. Vanzelfsprekend staat dit onderwerp in onze bestuursvergaderingen op de agenda.”

In het FVEN nieuws wordt ook de komst van een nieuwe medewerker aangekondigd:

We zijn zeer verheugd dat Aly Noordermeer ons bureauteam is komen versterken. Aly heeft een museale en nautische achtergrond; beter kunnen we het niet treffen. Ze is heel enthousiast van start gegaan, waaronder het schrijven en indienen van de aanvraag voor subsidie van het digitaliseren van ons restauratiearchief.