Infrastructuur

Informatieve animatie pompwerken Den Oever

Zes megapompen voor het nieuwe gemaal in Den Oever staan klaar voor de inbouw. Het gemaal moet zelfs bij extreme weersomstandigheden voldoende water de Waddenzee in kunnen pompen. Een fraaie animatie laat de bouw zien.

Als er teveel water in het IJsselmeer komt, kan dit straks bij alle weersomstandigheden naar de Waddenzee afgevoerd worden. Zo wordt voorkomen dat de gebieden rond het IJsselmeer overstromen. Levvel (Bam, Van Oord, Rebel en Invesis) bouwt in opdracht van Rijkswaterstaat twee gemalen op de Afsluitdijk bij Den Oever. Een enorme uitdaging binnen de beschikbare ruimte en zonder de Afsluitdijk volledig af te sluiten voor wegverkeer. Om dat in beeld te brengen is een informatieve animatie gemaakt.

Waterbeheer

De klimaatverandering stelt nieuwe uitdagingen aan het waterbeheer van het IJsselmeer. In het IJsselmeer houden waterbeheerders ’s zomers steeds meer water vast voor drinkwater en landbouw. Anderzijds dreigt door de hogere waterstand van de rivieren in de winter wateroverlast, waardoor er bij extreme omstandigheden veel meer water dan voorheen afgevoerd moet kunnen worden naar de Waddenzee. Om dat mogelijk te maken wordt de spuicapaciteit bij Den Oever fors vergroot. De natuurlijke afvoermogelijkheid bij laagwater wordt aangevuld met een aantal grote pompen.

Zoetwatergradiënt

Al met al wordt de afvoer er niet gelijkmatiger op, en dat heeft gevolgen voor het ecosysteem van de Waddenzee. In een uitgebreid artikel in H2O waarschuwt Katja Philippart, directeur van de Waddenacademie en bijzonder hoogleraar ‘Productiviteit van Kustsystemen’, juist voor een te lage toevoer van zoet water naar de Waddenzee. Dat met name in de zomer steeds minder zoet water de Waddenzee bereikt bevalt haar allerminst: “Het late voorjaar en de zomers worden droger en warmer. Daardoor voeren de Eems, de Elbe en de Wezer dan minder zoet water af naar de Waddenzee. De gemiddelde zoetwaterafvoer in het voorjaar van alle rivieren naar de Deense, Duitse en Nederlandse Waddenzee is de afgelopen twintig jaar ruim 40% afgenomen. Al met al valt de natuurlijke, geleidelijke overgang van zoet naar zout op de Waddenzee weg. Dit betekent dat een deel van het kenmerkende leven in de Waddenzee verloren gaat.”

Bekijk hier de animatie. Meer informatie is te vinden op de website van de Afsluitdijk.
Lees vooral ook het uitgebreide interview met Katja Philippart.
Een paar quotes vind je elders in deze editie van de Zeepost.