Nationaal Monumentencongres 2018: is erfgoed van ons allemaal?

Professionals uit de erfgoedsector komen op 8 november bijeen in de Amersfoortse Prodentfabriek tijdens het Nationaal Monumentencongres, het grootste jaarlijkse netwerk- en kennisevenement voor de sector. Thema van dit jaar: ‘Erfgoed is van ons allemaal – toch?’

Restaureren en herbestemmen lijkt een onderwerp te worden waar burgers zich steeds meer ‘tegen aan bemoeien’. Dat levert niet alleen interessante ideeën op voor de invulling van monumenten, maar ook draagvlak voor het vinden van de middelen om zo’n restauratie en herbestemming mogelijk te maken. Professionele monumentenbeheerders voelen steeds sterker dat zij de gebouwen namens de samenleving in bruikleen hebben. Dit levert ook spanning op, want wat als burgers vinden dat een bepaalde functie níet kan?

Het onderwerp leidt tot meer vragen. Want wat is precies de sociale betekenis van erfgoed? Moeten buurtbewoners en andere maatschappelijke eigenaren meer invloed krijgen op de ontwikkeling en het beheer van monumenten? Is er voldoende kennis beschikbaar binnen de sector over wat de sociale betekenis van erfgoed is? Over dergelijke vragen gaan erfgoedprofessionals en -geïnteresseerden op 8 november met elkaar in gesprek.

Lees het gehele artikel op de bron: erfgoedstem

Kijk hier voor meer info en aanmelden

Foto: Prodentfabriek Amersfoort Nationaal Monumentencongres

 

EOC
RVEN