Natuur en Landschap

Tv-uitzending over gaswinning Ternaard

Op 14 maart zond het tv-programma Pointer het programma ” De pot met goud onder de Waddenbodem” uit. Diverse experts en belanghebbenden kwamen in deze uitzending aan het woord.

Eind deze maand moet staatssecretaris Vijlbrief bepalen of de NAM gas mag gaan winnen onder de Waddenzee en vóór de kust van het dorp Ternaard. De vergunning hiervoor werd jaren geleden aangevraagd. In het programma wordt ingegaan op de vraag waarom dit zo lang duurt en wat de effecten van het project voor de Waddenzee kunnen zijn. Gemeente, het waterschap en de provincie zijn tegen, evenals het Werelderfgoedcomité, de Waddenvereniging en veel bewoners, maar de NAM wil toch een vergunning om deze gaswinning mogelijk te maken.

In het programma wordt ook kort aandacht besteed aan het rapport van de Waddenacademie over verdragen en Europese richtlijnen die voor de Waddenzee gelden. Gewezen wordt op het belang van het beoordelen van de optelsom van effecten (zogenaamde cumulatieve effecten) van alle menselijke activiteiten in en rond de Waddenzee, alsmede processen zoals klimaatverandering en zeespiegelstijging .

Het programma ” De pot met goud onder de Waddenbodem” is terug te kijken via de website van Pointer.

Lees dit artikel op de website van de Waddenacademie.