FVEN nieuws

Minister Harbers: gebruiken, dat mobiele erfgoed!

Vertegenwoordigers van de Mobiele Collectie Nederland (MCN) en de vier aangesloten sectoren (water, weg, rail en lucht) bezochten 19 juni uitgenodigd minister Harbers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Op initiatief van de sector water is in januari jl. een gezamenlijke verklaring over duurzaam mobiel erfgoed gemaakt die aan de minister is aangeboden. Eerst voerden de vier sectoren het woord en daarna de voorzitter van de Mobiele Collectie Nederland. Zij overhandigde vervolgens de minister de gezamenlijke duurzaamheidsverklaring en ook ontving hij van de opsteller de bijna 6000x ondertekende petitie ‘behoud ons varend erfgoed’.

De sector water is bezorgd over de verschillende gemeentelijke emissie-regels die op stapel staan en pleit voor een uitzondering voor het varend erfgoed en voor een betere beschikbaarheid en prijs van HVO, de schonere brandstoffen waar delen van het varend erfgoed al goede ervaringen mee hebben.
De sector rail maakt zich zorgen over de beschikbaarheid van kolen, net zoals de kolengestookte stoomschepen, en een ‘museum kolenmijn’ zou wellicht een oplossing kunnen zijn. Ook de strenge regelgeving op het terrein van veiligheid speelt hen parten.

De sector weg wil heel graag een rol spelen bij een versnelling van de totstandkoming van
e-fuel, zij pleiten voor een proefopstelling en willen dan met de oldtimers laten zien dat het echt kan.
De sector lucht tenslotte staat onder zwaar veiligheidstoezicht en maakt zich zorgen dat al hun vliegtuigen zijn gecertificeerd voor een brandstof die binnenkort verboden zal worden, dus hoe moet het dan verder?

De minister begrijpt de wens tot verduurzaming en de zorgen rond de beschikbaarheid en de fiscale aspecten van de (nieuwe) brandstoffen. Hij onderschrijft ook dat het voor ons essentieel is toegang te houden tot infrastructuur: rail, water, weg, lucht. Hij heeft oog voor het feit dat er veel publiekswaardering is voor het mobiele erfgoed en dat we dat moeten koesteren: dus gebruiken dat mobiele erfgoed!

Blijven bewegen en blijven tonen
MCN memoreert de centrale punten van de gezamenlijke duurzaamheidsverklaring en vraagt de minister ons te helpen bij het concretiseren van deze punten. De minister begrijpt dat blijven bewegen én toonbaar blijven kernpunten zijn en als hobbyist en als minister pakt hij de handschoen graag op. Daar waar dat kan wil hij de helpende hand bieden, bijvoorbeeld door gezamenlijk een “actieagenda” te maken. Tenslotte benadrukt de minister dat hij zich realiseert dat vele vrijwilligers hun ziel en zaligheid in het behoud van het mobiele erfgoed leggen, dat zij daar heel hard aan werken met veel passie, daar heeft hij respect voor en daarvoor wil hij graag iedereen van harte bedanken.

Wij bedanken de minister voor deze mooie woorden en gaan over tot het aanbieden van de gezamenlijke verklaring en de petitie (zie foto).

foto: www.rijksoverheid.nl/ministeries/ienw