Bruggen Noord-Willemskanaal vier maanden dicht voor recreatievaart

Vier bruggen over het Noord-Willemskanaal blijven vanaf 18 oktober vier maanden dicht voor de recreatievaart. In die periode zijn er werkzaamheden aan het Julianaplein in Groningen. Voor de beroepsvaart worden de bruggen op aangepaste tijden wel bediend.

Bouw van een tijdelijke brug
Vanaf volgende week gaan de bruggen niet meer open voor de recreatievaart tussen de Eelderbrug in Groningen en de Meerwegbrug bij Haren. Het stoppen van de brugbediening komt door voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van een tijdelijk Julianaplein.

De Meerwegbrug in Haren. Foto: Google Street View

Over het Noord-Willemskanaal komt een tijdelijke Julianabrug. Voordat de tijdelijke noodbrug er ligt, worden onder andere aanpassingen gedaan aan de kade en remmingwerken aangebracht. Die helpen schepen bij het afremmen voor een brug. Ook bieden ze schepen de gelegenheid te wachten voor een gesloten brug of sluis.

Kanaal als opslagruimte
Verder wordt het Noord-Willemskanaal gebruikt voor de opslag van werkmateriaal, waardoor er geen ruimte is om langs te varen. In de week van 18 oktober en de week van 1 november is het Noord-Willemskanaal voor alle scheepvaart gestremd, dus ook voor de beroepsvaart.

De minimale brugbediening in het Noord-Willemskanaal moet ook zorgen voor minder verkeersopstoppingen in en rondom Groningen. De komende periode zijn er veel werkzaamheden op de zuidelijke ringweg. Deze maatregel moet het verkeer rondom Groningen ontlasten.