Waterwonen is opgenomen in het Netwerk Immaterieel Erfgoed Nederland

Op 12 april is ‘waterwonden’ opgenomen in het netwerk Immateriëel Erfgoed Nederland’. Het initiatief hiertoe is genomen door ErfgoedWaterwonen.nl. Immaterieel erfgoed kan alleen worden aangemeld door beoefenaars of direct betrokkenen. Met de aanmelding wordt erkend dat zij deze cultuuruiting als immaterieel erfgoed zien. Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland heeft bevestigd dat Waterwonen aan de criteria voor immaterieel erfgoed voldoet zoals gesteld in het UNESCO Verdrag inzake de bescherming van immaterieel cultureel erfgoed, en heeft de aanmelding zichtbaar gemaakt op hun website.

De motivatie voor opname op de lijst van Unesco immaterieel erfgoed is ingediend, dit proces zal ongeveer 1 jaar in beslag nemen, in verband met cursussen en het schrijven van een Borgingsplan.

De enquete is meer dan 500 keer in gevuld, alle waterbewoners bedankt hiervoor, hiermee gaan we aan de slag om dit borgingsplan te schrijven.