Teken de petitie ‘Emissieloos in Amsterdam’

Alle recreatievaart in het centrumgebied van Amsterdam emissieloos vanaf 2025? Iedereen die deze maatregel geen haalbare kaart vindt, kan vanaf heden een petitie ondertekenen. Hiermee wordt een signaal afgegeven aan de beleidsmakers en wordt de gemeente Amsterdam om uitstel naar 2030 verzocht.

De petitie is een initiatief van HISWA-RECRON, Watersportverbond en Nautische Dienstverleners in Amsterdam. De resultaten worden aangeboden aan de gemeente tijdens de behandeling van de Nota Varen deel 2 in het voorjaar. In de nota staat de maatregel dat vanaf 2025 uitsluitend emissieloos gevaren mag worden in het centrum van Amsterdam. Voor het overige binnenwater zal de maatregel vanaf 2030 gelden.

Petitie
De petitie stelt dat de gemeente zeer voortvarend is in haar beleid door emissieloos varen al per 2025 in het centrumgebied in te willen voeren, terwijl de noodzakelijke voorzieningen voor emissieloos varen in de openbare ruimte en in de jachthavens nog lang niet op orde zijn. Verder dat op dit moment 96 % van de gemotoriseerde recreatievaart niet emissieloos vaart en dat ombouwen van het vaartuig naar elektrisch een kostbare zaak is. Ook is er geen enkele regeling is voor watersporters om tegemoet te komen in de kosten voor ombouw naar elektrisch aangedreven.

Teken hier de PETITIE

Lees het gehele artikel op de bron: Watersport TV