Subsidie voor professionaliseren van vrijwilligersbeleid

Er is een nieuwe subsidie voor het professionaliseren van vrijwilligersbeleid van erfgoed instellingen, stichtingen en verenigingen. Veel erfgoedinstellingen werken in meer of mindere mate met vrijwilligers. Om de inzet van vrijwilligers te professionaliseren kun je vanaf vandaag hier subsidie voor aanvragen. Er zijn een aantal thema’s waarvoor je subsidie kunt aanvragen.

Zo kun je o.a. subsidie aanvragen voor het overdragen van kennis, het vergroten van de diversiteit binnen de vrijwilligerspoule, het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op het gebied van vrijwilligers, activiteiten op het gebied van netwerkvorming en publieksbereik én investeringen in bijvoorbeeld cursussen voor vrijwilligers. De subsidie bedraagt maximaal 50 procent van de totale kosten van je project. Je kunt de subsidie online aanvragen, waarbij het wel belangrijk is om te vermelden dat de bijdragen van het fonds niet met terugwerkende kracht kunnen worden toegekend. Het is dus belangrijk om de aanvraag ruim voor de gewenste startdatum van je project in te dienen.

Interessant is dat je ook een ontwikkelbijdrage kunt aanvragen voor bovenstaande thema’s. Bij een ontwikkelbijdrage kan worden gedacht aan het inhuren van specifieke expertise die leidt tot een beter plan op voornoemde gebieden, het onderzoeken van best practices en het aangaan van intensieve samenwerkingen. De plannen moeten niet alleen het belang van de eigen instelling dienen, maar dit ook overstijgen.

Kijk hier voor meer info