Kamper Kogge houdt Snuffelstage festival

Snuffelaars hadden het afgelopen zaterdag druk in Kampen. Diverse organisaties hielden open huis voor wie eens van nabij kennis wilde maken hoe die gezelschappen functioneren. Een bijzondere kennismaking met als passende titel: ’Snuffelstagefestival!’.

‘Nieuwe vrijwilligers van harte welkom!’ was het credo, waarmee de deelnemende groeperingen de bezoekers verwelkomden, in de hoop uit dit aanbod hun vaak groeiend tekort aan vooral jeugdige vrijwilligers met nieuwe enthousiaste deelnemers(sters) te kunnen aanvullen.

Tot de deelnemers aan het festival behoorde ook de Stichting Kamper Kogge; de organisatie die het beheer voert over het reilen en vooral zeilen van de Kamper kogge. Op die manier tonend wat er alzo komt kijken om met vereende krachten een uniek schip als de Kamper kogge voorbeeldig in de vaart te houden. Over belangstelling had de koggewerf zeker niet te klagen.

Vergrijzing vormt een probleem bij veel organisaties die hun voortbestaan voornamelijk aan de inzet van vrijwilligers hebben te danken. Ook de stichting Kamper Kogge kamp met dit probleem. ‘Wat we zoeken zijn enthousiaste mannen en vrouwen die ons team willen komen versterken. Elk naar eigen vermogen.’ zo legde bestuurslid Ina Hup van de stichting de ‘snuffelaars’ uit. Mensen die als vrijwilliger en vrijwilligster letterlijk en figuurlijk met ons ‘in zee willen gaan’. Dus meewerken aan een belevenisvolle opdracht, namelijk in teamverband Kampen en zijn kogge verder internationaal op de voorgrond plaatsen,’ aldus Ina Hup, zelf al jaren actief betrokken bij het reilen en zeilen van de Kamper kogge.

De Stichting telt momenteel in totaal 100 vrijwilligers en vrijwilligsters. ‘Met elkaar een hechte vriendenclub maar die, gezien de vele activiteiten, best nog wat aanvulling kan gebruiken,’ aldus Ina. ‘Vooral varensgezellen die het ‘te gek’ lijkt als bemanningslid lange en avontuurlijke reizen met een prachtig historisch schip als de kogge te maken. Vaartochten over rivieren in ons eigen land, maar ook verre reizen makend over zee naar het buitenland. Zeilend als in vroeger tijden, maar ook varend op de scheepsmotor,’ sprak Ina.