Stadswerf Koningspoort zoekt een erfgoedschip in bruikleen voor een paar jaar

Stadswerf Koningspoort zoekt een erfgoedschip in bruikleen voor een paar jaar. Een gek verzoek, zullen velen denken. Wie geeft nu zijn/haar schip in bruikleen? En wat wordt er dan mee gedaan? Kunnen we dat wel vertrouwen?

Om die vragen te beantwoorden hieronder allereerst iets over de achtergrond van de vraag. Daarna een toelichting op het beoogde gebruik. Tot slot wat gegevens van het schip dat we zoeken. En tevens de periode van het beoogd gebruik.

Het verzoek is bedoeld voor eigenaren van erfgoedschepen die:

  • door omstandigheden een aantal jaren hun schip niet kunnen of willen gebruiken,
  • een restauratie-object hebben waar ze de komende jaren moeilijk aan toe komen,
  • bij niet-varen/bewonen graag op de liggeld kosten zouden willen besparen,
  • het verduurzamen van erfgoedschepen willen ondersteunen.

Achtergrond
Op de Stadswerf Koningspoort wordt gewerkt aan een Duurzaamheids Expertise Centrum (DEC) dat probeert zoveel mogelijk expertise op het gebied van verduurzamen van erfgoedschepen bij elkaar te brengen. Het idee is dat als informatie over verduurzamen van schepen en duurzame product-voorbeelden naast elkaar ten toon gesteld kunnen worden, de drempel voor het verduurzamen van erfgoedschepen verlaagd wordt.

Gebruik van het schip
Het is de bedoeling het schip op de werf Koningspoort op de kant te zetten. Zoveel mogelijk verduurzamings-voorbeelden worden daarna aan/in het schip als demo opgezet. Dat kan zijn op de gebruikelijke plaatsen, zoals luiken-vervangende zonnepanelen / zonnecollectoren / pvt-panelen / daglicht-panelen.
Daarnaast worden in het ruim de demo’s geplaatst van optimale isolatie van vlak / romp / wand / kap, warmtepompen, flexibele vloer/wand-verwarming, infrarood stralingspanelen, elektra-opslag systemen, scheepse led-armaturen, mini-afvalwater zuiveringen, en elektrische voortstuwing.
Het ruim zal ook gebruikt worden voor door het DEC gearrangeerde technische en financiële advies-sessies van ervaren deskundigen voor scheepseigenaren die overwegen hun schip te verduurzamen.

Daarnaast wordt het ruim ingezet voor vergaderingen van erfgoedorganisaties en als klaslokaal. Eventueel kan met bruikleen-verleners een regeling worden afgesproken waarbij zij in de bruikleen-periode op de Koningspoort onderhouds- en restauratie-werk kunnen (laten) doen aan (de buitenkant van) hun schip.
Het schip zal aan het eind van de bruikleen-periode opgeleverd worden in de staat welke bij het begin met de eigenaar is afgesproken.

Gegevens van schip
We zoeken een goed-ogend erfgoed motor- of zeilschip waarvan het voormalige vrachtruim stahoogte heeft en niet of zeer beperkt ingetimmerd is. Met een goede, waterdichte afdichting met luiken. Staal, gelast of (bij voorkeur) geklonken, met of zonder mast / zwaarden. Lengte tussen de 20 en 22 meter. Schepen met een bruikbaar schippersverblijf/roef hebben de voorkeur.

Periode
De werf Koningspoort is de laatste twee jaar in rustiger vaarwater gekomen. De komende 2 tot 4 jaar (“Fase 1”) worden nu neven-activiteiten ontwikkeld die maken dat de werf zonder verlies kan gaan draaien en stapsgewijs het vele achterstallig onderhoud kan inlopen. In deze periode willen wij graag het schip in bruikleen.
In de periode daarna (“Fase 2”) willen we dan ‘historische nieuwbouw’ gaan plegen, die ons meer ruimte geeft. Daardoor kunnen we veel meer ruimte geven aan restauratie werkplaatsen, demo-ruimten voor ambachten als klinken, lassen en hout-bewerking. Met daarnaast stagiaire-plaatsen om te zorgen dat de voor restauratie noodzakelijke ambachten worden overgedragen aan een volgende generatie.

In de nieuwbouw komt ook ruimte voor de demo’s die in Fase 1 op het bruikleen-schip ten toon gesteld werden.

Bij belangstelling contact opnemen met M. v.Lier (0640-427-576) of H.J.Vos (0653-419-630, h-j.vos@planet.nl)

Namens het DEC Martine van Lier, Arco Zweistra
Namens Stadswerf Koningspoort Hendrik Jan Vos