Boekpresentatie van ‘Wat is Nehalenia zonder schip’

Het eerste exemplaar van het boek ‘Wat is Nehalennia zonder schip?’ zal door de auteur Dimp Nelemans worden overhandigd aan Gedeputeerde Harry van der Maas. Dit zal plaatsvinden op maandag 6 december tussen 12.00 en 13.00 uur in het Zeeuwse Provinciehuis aan het Abdijplein Middelburg. Het boek is een uitgave in eigen beheer van Stichting MAD.

Op 13 augustus 2005 opende de CvdK Zeeland in Colijnsplaat de gereconstrueerde tempel van Nehalennia. In de tempel bevindt zich een votief/altaar van de godin. Dagelijks ontvangt zij bezoek van hen die troost zoeken of haar om een gunst vragen. Epigrafisch onderzoek van de inscripties op de destijds aan haar geschonken votief/altaren, geeft veel informatie over de schenkers. Tevens zijn er meerdere verwijzingen naar de aanwezigheid van onder andere een overslagplaats waarlangs goederen passeerden voor het Rijngebied en Gallië naar Britannia. Het destijds in de monding van de Schelde gelegen Ganuenta zou in dit alles onderdeel van de handelsvaarroute richting Britannia zijn geweest. Wat we weten is dat de Romeinse veldheer Caesar na 50 v.Chr. coûte que coûte Britannia onder gezag van Rome wenste te plaatsen. In zijn Bello Gallico lezen we, tussen de regels door, over de pogingen die hij daartoe ondernam en er niet in slaagde. Hoe de verovering van Britannia vanuit Rome, na de moord op Caesar, zijn vervolg kreeg en Nehalennia, godin van de Zeevaarders, in die geschiedenis een ‘spin in het web’ functie werd toebedeeld wordt in het boek uitgebreid beschreven.

Evenals het gegeven dat een opmerkelijke scheepsvondst in 1962 in de haven van Londen, de Colijnsplaatse maritiem beeldhouwer en naval architect Ludo van Well, de basiskennis verstrekte voor het creëren van een reconstructie van het type vrachtschip dat de Romeinen voor hun overtochten naar Britannia moeten hebben gebruikt. Het schip Caudicaria Navis heeft gedurende drie eeuwen na het begin van de jaartelling de Romeinen ten dienste gestaan in het exploiteren van een zeer lucratieve handelsroute.

Op de omslag van het boek prijkt de afbeelding van een Nehalennia votief, afkomstig uit de vondst van Domburg 1647. Het is de beeltenis waarin zij met haar voet op het gedeelte van een schip staat. De flaptekst van het boek wordt gemarkeerd door de authentieke 3D tekening van Robbert Das. Reservering en aankoop van het boek via email: info@caudicaria.nl