Zeilen voor Witte Swaen zijn gereed

De zeilen voor de Witte Swaen, de replica van het schip van Willem Barentsz, zijn gereed. Gisteren zijn de zeilen op de Bataviawerf overgedragen aan de Witte Swaen, waarbij onder het genot van een oorlam (een borrel) werd gedronken op voldoende en gunstige wind voor de zeilen. De zeilen zijn met de hand genaaid op de tuigzolder van de zeilmakerij van de Bataviawerf.

De Witte Swaen is in juni door de KNRM naar z’n ligplaats in het dok gevaren. (Foto: Wim van der Meer)

Wekelijks reed een ploeg vrijwilligers van de Barentszwerf naar Lelystad om daar te zeilnaaien. Onder leiding van een enthousiaste instructeur en een vrijwilliger van het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen, en met behulp van een groep vrijwilligers van de Bataviawerf, zijn de 244 vierkante meter zeil in elkaar gezet. De banen zeildoek zijn met de hand aan elkaar genaaid en er is voor de versteviging van het zeil een touw langs de zeilen genaaid, het zogenaamde lijkentouw.

Er zijn vijf zeilen; twee zeilen aan de fokkemast, de voorste mast en twee zeilen voor de grote mast. Aan de kleinere mast op het achterdek, de bezaansmast komt een driehoekig stuurzeil. Dit stuurzeil wordt ook wel latijnzeil genoemd, naar de diehoekige zeilen die je vroeger zag bij boten op de Middellandse Zee.

Met de overdracht van de zeilen zijn de meeste onderdelen voor de Witte Swaen gereed. De laatste fase zijn het staande en lopende want, bij elkaar ongeveer 4,8 kilometer touwwerk! Hieraan wordt hard gewerkt door de vrijwilligers.

De Witte Swaen dobbert alweer een maand in het Dok, vlakbij station Harlingen. Vanaf de keermuur is zij goed te bewonderen. Met in achtneming van de RIVM-regels wordt de laatste hand gelegd aan het timmerwerk. Alle rondhouten zijn gereed (masten, stengen, ra’s en boegspriet). De rondhouten kunnen worden geplaatst als het staande want (de versteviging voor de masten en stengen) gereed is.

Het verhaal ven de reis van Willem Barentsz wordt in het Bezoekerscentrum aan de hand van kaarten en teksten vertelt. Het schip is helaas gesloten. Wel wordt op de kade bij het schip nader ingegaan op de bijzondere bouwwijze en details van de bouw. De capaciteit voor rondleidingen is beperkt. U kunt zich 48 uur van tevoren aanmelden op www.debarentsz.nl

Lees het gehele artikel op de bron: Harlinger Courant