Vervlogen tijden … over de historische scheepswerf Holtman

STADSKANAAL – Deze keer vertelt Jaap Meijering over de historische scheepswerf en vier generaties Holtman in zijn woonplaats Stadskanaal. Na 167 jaar is het einde oefening.

In 1852 begon de 30-jarige Hindrik Driesman, geboren in Oude Pekela, een scheepshelling aan de Hoofdkade op de hoek van de Buinermond. Zoals op de ansichtkaart uit 1919 hierboven is te zien, begon hij met twee schuren: een constructiebedrijf (links) en een smederij (rechts met schoorsteen). Voor 1900 werden houten schepen* gerepareerd en geïmpregneerd op de zogeheten kanthelling aan het kanaal. Daarna werden alleen ijzeren schepen gebouwd. Toen Driesman in 1870 overleed zette zijn vrouw Geessina de werf nog enkele jaren voort.

1e generatie: Hendrik Holtman (geboren 1852)
Hendrik Holtman telg uit een familie van scheepsbouwers uit Nieuwe Pekela trouwde in 1877 met Rikste, de dochter van de weduwe Driesman, en nam de werf over. Ze kwamen te wonen in de grote woning naast de werf. Hendrik en Rikste kregen 3 kinderen, Hendrik, Trui en Arie**.

2e generatie: Hendrik Holtman Hzn. (geboren 1878)
Toen Holtman Sr. in 1901 tegenover de werf een nieuwe villa bouwen, nu Hoofdstraat 129 (het pand waar expeditiebedrijf Nieboer is gevestigd) trouwde zijn zoon Hendrik Hzn. in datzelfde jaar met Marchien Braam en nestelde het jonge stel zich in het huis aan de kade naast de werf. Ze kregen vijf kinderen. Riksta, Marie, Hendrik, Pie en Pieter.

In 1905 werd achter het bedrijf aan de Molenwijk een dwarshelling gebouwd voor reparatie en onderhoud van schepen. Voor een borrel bedienden vier mannen de lieren om het schip op de helling te takelen. In 1913 werd er een motor aangeschaft die dit werk overnam. Totaal vier schepen konden er samen op de helling worden geplaatst.

De grote werkplaats die nu nog steeds op het terrein staat werd gebouwd in 1917. Vanwege de schaarste aan bouwmaterialen – door de oorlog van 1914-1918 – werden er grote ijzeren ramen en enkele kerkramen in het gebouw geplaatst.

Lees het gehele, uitgebreide artikel op de bron: Terapeler Courant

EOC
RVEN