Symposium over Houtvaart en Houthandel in de 18e eeuw

Het jaarsymposium van de Werkgroep maritieme Geschiedenis gaat dit jaar over de Houtvaart en de houthandel in de 18e eeuw. De Nederlandse gewesten zijn al sinds de late middeleeuwen afhankelijk van een regelmatige aanvoer van graan en hout uit Noord- en Oost-Europa. Zonder de aanvoer van deze producten was de economische bloei van de Gouden Eeuw niet denkbaar geweest.

Het hout kwam hoofdzakelijk uit Scandinavië en Rusland. Het meeste werd in houtzaagmolens in de Nederlanden verwerkt, waarna het zijn weg vond in de scheepsbouw en de nijverheid.

In 2018 werd een historische manifestatie georganiseerd waarin deze houtvaart even tot nieuw leven werd gewekt. Een karavaan van oude schepen bracht hout naar ‘De Rat’, een houtzaagmolen bij IJlst.

Geïnspireerd door dit evenement, organiseert de Werkgroep Maritieme Geschiedenis van de Fryske Akademy een symposium over deze bedrijfstak uit vroeger eeuwen.

Jaarsymposium Werkgroep Maritieme Geschiedenis
Wanneer: zaterdag 28 maart 2020 | 13.00-18.00
Waar: Fries Scheepvaart Museum, Kleinzand 16 8601 BH Sneek
Toegang: € 10,00
Aanmelden: Opgave kan t/m zaterdag 22 maart 2020 met dit formulier

Voor meer info en programma kijk je hier (pdf)