Scheepsbewoners Groningse Noorderhaven juridisch in de knel

Juridisch gezien is het een kansloos hoger beroep bij de Raad van State van 18 woonschipbewoners in de Groningse Noorderhaven. Maar praktisch gezien was het niet zinloos. De raadsvoorzitter gaf de bewoners in elk geval zinnige tips over hoe zij bij het gemeentebestuur van Groningen meer helderheid over hun rechtspositie kunnen afdwingen.

De scheepsbewoners willen feitelijk alleen weten van het gemeentebestuur of hun veelal voormalige beroepsvaartschepen onder het overgangsrecht vallen van de Wet verduidelijking voorschriften woonboten (Wvvw). Dat zou hen meer rechtszekerheid geven in het geschil met het gemeentebestuur.

Opknappen of weg
Vervallen schepen moeten worden opgeknapt of anders verdwijnen. Met het verlenen van een omgevingsvergunning kan de gemeente eisen stellen aan de woonschepen, waaronder welstandseisen.

Het gemeentebestuur heeft de scheepsbewoners al laten weten dat ze niet onder het overgangsrecht vallen. Maar dat was geen formeel besluit, waartegen kan worden geprocedeerd. Er zit voor de bewoners van de Noorderhaven waarschijnlijk niets anders op dan voor de vorm een omgevingsvergunning voor hun schip aan te vragen. Dan zal het gemeentebestuur een officiële beslissing moeten nemen, die vervolgens bij de rechter kan worden aangevochten, aldus de raadsvoorzitter.

Lees het uitgebreide artikel van Adrie van der Wel in de papieren of digitale Schuttevaer, alleen voor Schuttevaer-abonnees