Kampen pioniert met mobiel en maritiem erfgoed

Kampen gaat samen met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) en de Stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN) het mobiele erfgoed van de stad in kaart brengen. Het project Toonbeelden Mobiel en Maritiem Erfgoed Kampen start officieel op vrijdag 21 juni in De Stadskazerne met een symposium voor mobiel erfgoedpartijen en instellingen uit vier noordelijke en oostelijke provincies. Het symposium wordt geopend door burgemeester Koelewijn.

Wie denkt aan monumenten, denkt meestal aan oude gebouwen en niet direct aan schepen, auto’s, treinen en vliegtuigen. Laat staan aan de rivieren, kanalen, wegen, spoorlijnen en vliegvelden waar deze vervoermiddelen gebruik van maakten en maken. Toch vertellen deze met elkaar de geschiedenis van de welvaart en de vooruitgang in ons land.

Kampen wordt in 2019 en 2020 een ‘pilot’ voor twee landelijke projecten gericht op het in kaart brengen en presenteren van mobiel en maritiem erfgoed. Het maken van een digitale kaart met zowel bestaande als verdwenen infrastructuur van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) is de eerste, het project Toonbeelden van Mobiel Erfgoed van de Stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN) is de tweede. In Kampen wordt dit tegelijk en in onderling verband gedaan. De stad wordt hiermee landelijk een belangrijke proeftuin voor het digitaal verzamelen en online ontsluiten van historische gegevens over onze mobiliteit (schepen, treinen, auto’s en vliegtuigen en alle infrastructuur die daarbij hoort).

Dat landelijk naar Kampen wordt gekeken is volgens projectleider in Kampen Herman Broers niet raar. ‘Deze stad is ontstaan en sterk gevormd door verkeer- en vervoersstromen die economische welvaart brachten. De Kamper stadsbrug uit 1448 is de op-een-na-oudste van Nederland. De combinatie van IJssel, NS-station, Trekvaart, Stadsbrug, IJsselkade, Van Heutszplein, binnenstad, havens, (Kogge)werven en wegen, maakt Kampen interessant. Het geeft een compact beeld van bijna zevenhonderd jaar mobiliteitsgeschiedenis.

Kamper toonbeelden
Enkele maritieme toonbeelden zijn bijvoorbeeld de Kogge, de bijna vergeten KP25 (de ‘Jentje’, de laatste viskotter van Kampen van schipper Marten Woning die in 1977 uit de vaart werd genomen), de Amsterdamse boot en de oude palingboot van Reumer. Wat betreft het spoor zou je de Woeste Willem, De Buffel en de Blauwe Engel toonbeelden kunnen noemen. Deze stoom- en dieseltreinen van de Nederlandse Spoorwegen reden op het Kamper Lijntje, in 2016 is de Buffel als laatste dieseltrein van Nederland uit de dienstregeling genomen. Het Kamper Lijntje en het NS-station Kampen staan vanzelfsprekend op de digitale kaart, net als de Stadsbrug, de Molenbrug en de Eilandbrug en de Trekvaart in IJsselmuiden. Het verdwenen station Kampen-Zuid, start- en eindpunt van het lokaalspoor naar Hattem dat slechts twintig jaar bestond, is ook een interessante. In zekere zin kreeg het station – in naam – een nieuwe toekomst en dat maakt ook het nieuwe station Kampen-Zuid een toonbeeld van het treinverkeer, mar dan anno 21ste eeuw. De lijst van toonbeelden is evenwel langer.

Lees het gehele artikel op de bron: Kampen Online

EOC
RVEN