Geen stappenplan maar een afspraak bij een verlopen certificaat

In het artikel over verzekeringsdekking bij een verlopen certificaat van vorige week stond een foutje. Het gaat om schepen waarbij op 15 maart 2020 het certificaat geldig was, maar waar vanwege Covid-19 certificering tot nu toe niet mogelijk was.

Deze schepen mogen doorvaren met een verlopen certificaat wanneer vóór 1 februari een afspraak met hun keuringsinstantie is gemaakt om uiterlijk vóór 1 augustus tot certificering te komen.

Het in het artikel genoemde stappenplan heeft ILT laten vervallen. Punt blijft om in zo’n geval zo snel mogelijk, maar in ieder geval voor 1 februari, contact op te nemen met de keurende instantie.