Erfgoed Deal verlengd tot einde 2025

Op vrijdag 4 november maakte staatssecretaris Cultuur en Media Gunay Uslu in haar meerjarenbrief bekend dat het programma Erfgoed Deal de aankomende drie jaar wordt verlengd. Het ministerie van OCW zal tot eind 2025 in totaal 11 miljoen euro investeren in voortzetting van het succesvolle programma. Vanuit provincies en gemeenten zal tenminste hetzelfde bedrag worden geïnvesteerd in erfgoedinclusieve projecten.

In haar meerjarenbrief zegt Uslu het belangrijk te vinden de Erfgoed Deal voort te zetten. Zij stimuleert daarmee de verbinding tussen erfgoed en maatschappelijke opgaves: “De Erfgoed Deal verbindt maatschappelijke transities en erfgoed door de inzet van ontwerp.”

Daarnaast kondigde Uslu in haar beleidsreactie over archeologie deze week aan om vanuit het onderzoeksplatform archeologie voor de periode 2023-2025 elk jaar 500.000 euro extra beschikbaar te willen stellen voor de Erfgoed Deal. Dit budget is specifiek bestemd voor projecten op het terrein van archeologie en ruimtelijke transities.

Vervolg
In de aankomende maanden gaan de partners van de Erfgoed Deal om tafel om de ambities te evalueren en thematisch aan te scherpen. Voor dit proces is 3 à 4 maanden uitgetrokken.

Naar verwachting zullen gesprekken met nieuwe initiatiefnemers weer beginnen vanaf 1 april 2023. Hiermee is er voldoende ruimte om hen te begeleiden naar een zo goed mogelijke aanvraag voor de zevende ronde. Deze staat gepland voor september 2023. Dit betekent dat er in 2023 maar één aanvraagronde zal zijn.

Lees het gehele artikel op de bron: Erfgoeddeal

afbeelding: © Simon de Winter, Natuurmonumenten