Doorvaartvignet Amsterdam uitgesteld naar start vaarseizoen 2022

De invoering van het omstreden doorvaartvignet in Amsterdam is uitgesteld tot uiterlijk de start van het vaarseizoen 2022. De gemeente heeft meer tijd nodig om het vignet te kunnen invoeren. Aanvankelijk zou dat op 1 april jl. gebeuren. Vervolgens werd het uitgesteld naar mei en vandaag werd bekend dat het naar komend voorjaar is doorgeschoven. 

Op 20 mei 2020 heeft de  gemeenteraad van Amsterdam de Nota Varen Deel 2 vastgesteld. Met dat besluit heeft de raad  ingestemd met het invoeren van het doorvaartvignet. Het besluit is bekrachtigd met de  vaststelling van de eerste wijzigingsverordening Binnenhavengeldverordening Pleziervaart 2020  op 16 en 17 december 2020, waarmee de raad heeft ingestemd met de invoering van het  doorvaartvignet in 2021. 

Op dit moment is elke booteigenaar verplicht een vignet te plaatsen op een pleziervaartuig dat  een ligplaats inneemt of afmeert op het Amsterdamse binnenwater. Daarvoor is binnenhavengeld  verschuldigd. Conform het nieuwe beleid is niet alleen een vignet vereist als een pleziervaartuig  een ligplaats wil innemen of wil afmeren op het Amsterdamse binnenwater, maar is ook een  vignet vereist als een pleziervaartuig alleen wil (door)varen op het Amsterdamse binnenwater. 

Achterliggende reden voor dit besluit is ‘De Digitale Gracht’. Dit maakt het voor de gemeente  mogelijk om het totale scheepvaartverkeer in beeld te brengen. En dit is nodig om als vaarwegbeheerder beter geïnformeerd en gerichter verkeersmaatregelen te nemen, bijvoorbeeld  in geval van grote drukte, evenementen en bij calamiteiten. Maar ook om efficiënter en informatie  gestuurd te handhaven en zodoende overlast effectiever te bestrijden. 

Lees het gehele artikel op de bron: Watersport TV