Boek van de week:

Het boek Voortvarende Vrouwen in de Groninger Veenkoloniën van Hendrik Andries Hachmer is in de tweede druk gegaan. De kapiteins- en stuurmansvrouwen uit de Groninger Veenkoloniën stonden in de 19de eeuw letterlijk hun mannetje. Het waren geëmancipeerde vrouwen die wisten van de wereld, diverse talen spraken en soms ook de scheepsboekhouding bijhielden.

Vaak voeren ze al op jonge leeftijd mee op het schip van vader of van een oom. Omdat er met relatief kleine bemanning werd gevaren waren de vrouwen soms in de meerderheid aan boord van een Veenkoloniaal schip en dit baarde natuurlijk opzien in de havensteden.

Wie zich terug in de tijd zou kunnen verplaatsen, zou rond 1850 in de Groninger Veenkoloniën honderden zeelieden tegen het lijf lopen. We mogen gerust stellen dat in die tijd in bijna elk dorp, hoe klein of groot ook, wel een zeeschip haar domicilie heeft. Al die schepen bevaren de wereldzeeën, alhoewel er vooral koers richting de Oostzee wordt gezet. Zeevaart in ver van zee gelegen plaatsen wekt verwondering, maar ook bewondering, vooral als je weet dat het om relatief kleine schepen gaat waar vrouw en kinderen meer dan eens meevaren.

Het rijk met foto’s geïllustreerde boek is verkrijgbaar voor € 19,50 en samengesteld uit de brieven die de vrouwen schreven, verhalen van tijdgenoten en natuurlijk de correspondentie van de man en familie. Het levert boeiende verhalen op van lief en leed in een tijd dat er ook nog eens tijd was om diverse havensteden te verkennen.

Kijk hier voor meer info