Wonen gaat boven historisch erfgoed

Woningcorporatie Rochdale wil twee woontorens bouwen op de kop van Zaaneiland. De bouw van 120 sociale huurwoningen krijgt van de woningcorporatie voorrang boven de historische scheepswerf van Zaans Erfgoed. „Woningbouw is op dit moment belangrijker.”

Oplevering van beide woontorens, die aan en ín de Zaan komen, staat gepland voor halverwege 2023. Daarvoor moet de sloop van het bestaande oude kantoorpand al in het tweede of derde kwartaal van volgend jaar starten. Voor die tijd moet Rochdale nog door een heel vergunningentraject.

Woongenot
Het is niet de eerste keer dat er sprake is van woontorens op de kop van Zaaneiland. Een eerder plan – van ruwweg tien jaar geleden – stuitte op verzet van directe omwonenden. Zij vreesden dat de woontorens hun woongenot zouden bederven. De Ruiter zegt dat Rochdale op korte termijn met omwonenden om tafel gaat om ze verder te informeren.

Zover is het nog niet voor de vereniging Zaans Erfgoed die een replica van een historische scheepswerf wil laten terugkeren in het centrum van Zaandam. Na eerder de Burcht heeft de vereniging de ogen laten vallen op een perceel water tussen ’Rochdale’ en de Pontbrug. Daar moet een entree annex bezoekerscentrum van de historische werf komen. Voor de werf zelf moet een stuk land in de Zaan worden aangelegd, legt voorzitter Ron Kiburg uit. „Dat water is 50-50 eigendom van de gemeente Zaanstad en van Rochdale.” Ook Rochdale gaat het (eigen) Zaanwater in voor een van de beide woontorens.

In de weg
Ron Kiburg zou het jammer vinden als de historische scheepswerf hierdoor niet doorgaat of voor jaren wordt vertraagd, maar hij blijft hoopvol. „Ik denk niet dat we elkaar in de weg zitten. Het perceel water grenst aan de kade waar het oude kantoorpand staat. De entree is voorzien met een veerverbinding over de Zaan.”

Toch moet Zaans Erfgoed wachten. Woordvoerder Pim de Ruiter: „Rochdale vindt de werf een sympathiek plan, maar de ontwikkeling van 120 sociale huurwoningen op Het Eiland heeft onze allerhoogste prioriteit. Daar gaat al onze aandacht naar uit. De bouw van de scheepswerf mag niet ten koste gaan van de beoogde woningbouw.”

Lees het gehele artikel op de bron: NHD