Platform Mobiel Erfgoed 10 juni 2021: Mobiel erfgoed onder dak.

De stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) organiseren twee keer per jaar platform-bijeenkomsten. De online bijeenkomst op 10 juni heeft als thema: Logies zonder ontbijt – Mobiel erfgoed onder dak.

Mobiel erfgoed heeft een flinke en bijzondere huisvestingsbehoefte: van treinen en bussen tot vliegtuigen en schepen. De objecten zijn vaak groot en het vinden van geschikte plekken om deze onder dak te brengen valt lang niet altijd mee. Bovendien zijn de beschikbare budgetten vaak beperkt.

Maar er zijn zeker ook kansen. Mobiel erfgoed kan rekenen op veel sympathie en kan een meerwaarde hebben bij gebiedsontwikkeling. Het is aantrekkelijk als onderdeel van een stedelijke of regionale mix. Het voegt zelfs waarde toe aan het onroerend goed in de omgeving. De uitdaging die dat oplevert staat centraal op deze bijeenkomst.

Tijdens het eerste deel van het platform komt de praktijk aan bod: voorbeelden van geslaagde projecten op dit gebied en aandacht voor initiatieven die zich nog in de ontwikkelingsfase bevinden. In het tweede deel komen onder andere mensen uit de vastgoedwereld aan het woord: welke kansen en mogelijkheden zien zij voor het onderdak brengen van mobiel erfgoed?

Deze Platformbijeenkomst is bedoeld om kennis te verzamelen en uit te wisselen, maar ook om inspiratie op te doen, om mogelijkheden te onderzoeken en verder te brengen en om contacten te leggen voor effectieve lobby’s. Vanzelfsprekend is er ook ruimte voor het stellen van vragen en voor discussie. De bijeenkomst zal als gevolg van de coronaproblematiek geheel online plaatsvinden.

Tweemaal per jaar worden actuele thema’s geagendeerd en besproken. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor alle betrokkenen bij het mobiel erfgoed, van eigenaar tot ambtenaar, van liefhebber tot professional. Op eerdere bijeenkomsten stonden citymarketing, historische infrastructuur, brandstoffen, fondsen en filantropen en internationalisering centraal.

Thema: Logies zonder ontbijt – Mobiel erfgoed onder dak.
Wat: Platform Mobiel Erfgoed over internationalisering.
Waar: online. Informatie over aanmelden volgt.
Wanneer: donderdag 10 juni 2021, aanvang 15.00 uur, online