Oude edities van Weekblad Schuttevaer nu digitaal te lezen via Delpher

De Koninklijke Bibliotheek maakt bekend dat sinds 5 augustus 2019 vele nieuwe titels zijn toegevoegd aan het digitale archief dat via www.delpher.nl te doorzoeken is. In totaal zijn er 1764 edities van de Schuttevaer en 568 edities van het Weekblad Schuttevaer toegevoegd.

Deze zijn gedigitaliseerd vanaf 22 september 1894 t/m 31 december 1949. De edities t/m 1939 zijn openbaar in te zien. De edities vanaf 1 januari 1940 zijn niet openbaar via de website te bekijken, maar wel via de leeszaal bij de Koninklijke Bibliotheek.  In totaal zijn er 1764 edities van de Schuttevaer en 568 edities van het Weekblad Schuttevaer toegevoegd. Let op! Deze kun je vinden bij de Tijdschriften, niet bij de krantenartikelen. Je kunt de titel van het tijdschrift selecteren, zie daarvoor deze link:

www.delpher.nl/nl/tijdschriften

Hiermee is een enorme hoeveelheid informatie over de oude scheepvaart toegankelijk gemaakt.

Met dank aan Janneke Bos