Oppositie Den Helder wil rem op stadhuisplan Willemsoord

Er moet een rem worden gezet op het plan voor een stadhuis op Willemsoord, omdat het in strijd is met het bestemmingsplan. Dat vindt de voltallige oppositie in de Helderse gemeenteraad. Het door PVV-raadslid Leo van Esdonk opgestelde initiatiefvoorstel is ondertekend door PVV, D66, GroenLinks, Gemeentebelangen en Behoorlijk Bestuur.

De coalitiepartijen willen het stadhuis vestigen in de gebouwen 72 en 66 op Willemsoord. Op 25 februari vorig jaar heeft de gemeenteraad daar het geld voor beschikbaar gesteld. Maar volgens de oppositiepartijen is dat voornemen in strijd met het bestemmingsplan en kan het college daar pas aan de slag als het is gewijzigd.

,,Het bestemmingsplan staat grootschalige kantoorbestemming op die locatie niet toe’’, zegt Leo van Esdonk. ,,Wij vragen het college daarom om het bestemmingsplan Willemsoord 2012 eerst te wijzigen voordat Zeestad verdere stappen zet voor het realiseren van een stadhuis op Willemsoord.’’

Een punt betreft de geluidshinder. De oppositiepartijen verwijzen naar een rechtszaak tussen de Stichting HD2 en de gemeenteraad over het bestemmingsplan.

De Raad van State heeft in die zaak aangegeven dat een kantoor in de Wet geluidhinder weliswaar niet is aangemerkt als geluidgevoelig object, maar dat bedrijfsruimten waar gedurende een langere periode van de dag personen verblijven die een zekere bescherming tegen onaanvaardbare geluidhinder behoeven, wel als geluidgevoelig dienen te worden aangemerkt. Omdat de scheepshelling en scheepsdokken in de buurt zijn, kunnen de gebouwen 66 en 72 op Willemsoord daarom geen permanente kantoorbestemming krijgen, aldus de oppositie.

Lees het gehele artikel op de bron: NHD extra

EOC
RVEN