Mis de boot niet, meld je aan voor CvO

Informatie over verplichting tot – en aanvraag van het binnenvaartcertificaat voor drijvende werktuigen en grotere pleziervaartuigen.

Per 1 januari 2019 geldt een certificaatplicht voor:

  • drijvende werktuigen ongeacht lengte;
  • pleziervaartuigen van 20 meter of langer, of van 100 m3 (lengte x breedte x diepgang) of meer.

Zorg dat u het binnenvaartcertificaat tijdig aanvraagt; mis de boot niet!

Aanvraag certificaat

Vraag vóór 1 november 2018 een certificaat aan bij een door de ILT erkend certificeringsbureau (klassenbureaus en keuringsinstanties). Het bureau is volledig op de hoogte van de regels (zoals het verschil tussen vaar- en werktuigen die vóór of na 2009 in de vaart zijn genomen) en helpt u verder.

NB Vanaf 2019 ontvangt u een melding van de afloopdatum van het binnenvaartcertificaat zodat u tijdig aan verlenging kunt beginnen.

Waarom aanvragen vóór 1 november 2018 ?
Aanvragen vóór 1-11-2018 om binnen een veilige termijn te blijven;

  1. U hebt een certificaat nodig vanaf 1 januari 2019.
  2. Het certificeringsbureau dat uw aanvraag behandelt, krijgt daarvoor maximaal 8 weken de tijd (wettelijke termijn).
  3. Daarom moet uw aanvraag uiterlijk 8 weken vóór 1 januari 2019 zijn ingediend. Dat is dus voor 1 november 2018 (of zoveel eerder).

Aanvraag op tijd, geen beslissing; wat nu?
Kan het bureau niet voor 1 januari 2019 de certificaten afgeven, dan spreekt het met u een andere termijn af. U ontvangt daarvan een verklaring.

Technische eisen voor en na de aanvraag
Een andere reden om uw aanvraag tijdig in te dienen zijn de technische eisen voor uw vaartuig. De eisen die op de datum van de aanvraag gelden, zijn bepalend. De nieuwe, vaak zwaardere technische eisen zijn niet van toepassing wanneer de aanvraag voor 1 november 2018 is ontvangen.

Voorkom een boete bij controle
U voorkomt een boete als bij controle (ook in 2019) blijkt dat u het certificaat vóór 1 november 2018 heeft aangevraagd. U moet wel de verklaring van de aanvraag én de datum waarop de certificering is gepland kunnen (aan) tonen.

Voorkom een overtreding

Geen certificaat of verklaring betekent vanaf 1 januari 2019 automatisch dat u in overtreding bent. De ILT, de Politie, Rijkswaterstaat en lokale toezichthouders op het water kunnen afhankelijk van de situatie een waarschuwing geven, een boete (€1.250) opleggen en/of het vaartuig stilleggen.

Lees het gehele artikel op de bron: ILenT