Doe mee met Hanzejaar 2023

In 2023 wordt het Hanzejaar georganiseerd. Een jaar waarin Zwolle extra betekenis geven aan 800 jaar hanzewaarden. Het themajaar is een middel om het cultuur en toerisme aanbod voor de langere termijn te verbeteren, (internationaal) bezoekers en bestedingen te trekken en in te zetten op bewonerstrots en sociale cohesie. Dit doet de gemeente Zwolle met het thema ‘de Hanze Connectie, met hart en ziel!’

De Hanze Connectie raakt de connectie tussen mensen, dient de brede welvaart en draagt daarmee bij aan de positionering van de Hartstad. Oude hanzewaarden komen terug in een nieuwe vorm door medemenselijkheid, vrijgevigheid en vertrouwen. Een herbezinning op de oude waarden. Met een wat vrije vertaling zou je kunnen zeggen dat Zwolle opnieuw aandacht vraagt voor de manier waarop de stad invulling geeft aan waarden, zoals de Moderne Devotie dat in de Hanzetijd deed.

Alle activiteiten van het Hanzejaar worden rondom dit thema georganiseerd. Heeft u als organisatie een voorstel voor de programmering of wilt u zelf activiteiten in het kader van het Hanzejaar organiseren, dan vragen wij u dit via onderstaand inventarisatieformulier kenbaar te maken.

Heeft u al gesproken over mogelijke samenwerking, dan vragen we u toch dit formulier in te vullen. Zo houden we zicht op het totaal van mogelijke activiteiten.

Het formulier is bedoeld als inventarisatie van de (mogelijke) activiteiten voor het Hanzejaar 2023. Op dit moment is het nog niet mogelijk om specifiek voor het Hanzejaar een subsidieaanvraag te doen. Zodra deze mogelijkheid zich voordoet, wordt hierover via onze website geïnformeerd.

inventarisatie-activiteiten-hanzejaar-2023.pdf

Het formulier kunt u sturen naar: secretariaat.zwre@zwolle.nl

Zet bij het onderwerp: Aanmelding Hanze2023 en de naam van de organisatie. Zonodig nemen we contact met u op voor een verdere toelichting.

Lees het gehele artikel op de bron: Zwolle.nl