Nieuws

Zware consequenties voor verlopen van certificaat

Vanaf 1 februari dit jaar is de consequentie van het laten verlopen van het binnenvaartcertificaat, dat het recht op de overgangstermijnen komt te vervallen. Verlenging van het certificaat kan dan alleen maar als er aan de nieuwbouw eisen wordt voldaan.

Het is een nieuwe regel. ILT trekt de touwtjes aan. Het betekent dat elke scheepseigenaar ontzettend goed (en ruimer misschien dan voorheen) moet plannen. ILT gaat daarbij helpen en zal eigenaren attenderen op de naderende einddatum en op de mogelijkheden die er zijn om het certificaat te verlengen. Die mogelijkheden zijn verruimd.

De periode waarbinnen de droogzetting en het onderzoek voor verlenging van het certificaat kan plaatsvinden, is verruimd van 3 maanden naar een jaar.

Op de site van ILT is meer informatie te vinden en de keurende instanties Register Holland, NBKB en BSC kunnen ook nadere toelichting geven.

Bron: BBZ nieuws in de Zeepost