Nieuws

Zeilpost: een nieuwe nieuwsbrief voor de zeilende vrachtvaart

Wouter van Dusseldorp, uitgever van de Scheepspost en de Zeepost, begint een nieuwe nieuwsbrief: de Zeilpost. Specifiek voor al het nieuws over het gebruik van zeilen in de vrachtvaart en cruisevaart op zee. Er komt steeds meer aandacht voor het gebruik van windenergie in de zeevaart. De noodzaak om de uitstoot van CO2 te verminderen zorgt ervoor dat steeds vaker gezocht wordt naar windenergie, als hoofdaandrijving of als door wind ondersteunde hulpaandrijving (WASP). De nieuwe nieuwsbrief Zeilpost gaat hier in de toekomst veel aandacht aan besteden.

Er is wereldwijd veel informatie en er zijn veel mensen geïnteresseerd in de ontwikkelingen op dit gebied. Tot nu toe werden veel artikelen hierover in de nieuwsbrief voor de chartervaart geplaatst, de Zeepost. Maar de verhoudingen in de Zeepost verschuiven daardoor en de tijd is nu rijp voor een nieuwe nieuwsbrief met haar eigen site: de Zeilpost. In de Zeepost zullen hierover minder berichten komen te staan. Middels de Zeilpost kan je op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de zeilende vrachtvaart of de eind ondersteunde hulpaandrijving. Er zal hierin de komende jaren veel gaan veranderen.

De opzet van de Zeilpost is dezelfde als die van de Zeepost en de Scheepspost. Nieuws artikelen worden dagelijks op de website geplaatst en eens in de week (woensdag) wordt een email-nieuwsbrief verstuurd aan diegenen die zich daarvoor opgegeven hebben. De site en de nieuwsbrief zijn gratis, een vrijwillige bijdrage wordt wel op prijs gesteld.

Bekijk hier de website Zeilpost en geef je op voor de nieuwsbrief