Natuur en Landschap

Wadvaarders-webinar Monitoring Waddenzee op 4 juni

Op 4 juni 2024houdt de Vereniging Wadvaarders  een webinar voor leden over de Basismonitoring Waddenzee en wat leden daaraan kunnen bijdragen. De monitoring is belangrijk voor een vrij, open en verantwoord gebruik van het Wad.

Dit is het eerste webinar in wat hopelijk een serie gaat worden over onderwerpen die Wadvaarders interesseren. Met meer dan 2300 leden worden de Wadvaarders gezien en gevraagd door de overheid. Het Wadvaardersbelang van vrij en verantwoord varen op de Waddenzee, binnen de spelregels van de Erecode, wordt begrepen. Maar beelden over conflicten tussen recreanten en kwetsbare natuur kloppen niet altijd. Wadvaarders kunnen helpen het inzicht daarover te vergroten. Daarnaast is monitoring van natuurwaarden iets wat de beleving van het wad versterkt. Je gaat ‘anders kijken’.

Het programma van het webinar is nog in ontwikkeling. Sander Holthuijsen, coördinator Basismonitoring Waddenzee, zal e.e.a. vertellen over de Basismonitoring, het doel, de opzet en wat je er mee kan. Binnen de Basismonitoring is een simpele invoer-applicatie in ontwikkeling, die wordt gepresenteerd en besproken. En mogelijk is er nog een presentatie over Waarneming.nl en de Obs-App. Tijdens het webinar zal uitgebreid ruimte zijn voor vragen en discussie.

Het webinar wordt gehouden met Webex. De mensen die zich hebben aangemeld ontvangen ongeveer een week van tevoren de link en het wachtwoord hiervoor. Webex werkt (ook) in de browser.
Heb je specifieke vragen over de monitoring op de Waddenzee of tips over de inzet van ons als Wadvaarders? Schroom niet om dat alvast te melden via de email. We zien graag velen van jullie op dit webinar.

Je kunt je hier voor het webinar aanmelden.

Bron: Nieuwsbrief Wadvaarders.