Natuur en Landschap

Plan zonneatollen IJsselmeer valt mogelijk in het water

Kor Buitendijk ziet zijn initiatief voor zonneatollen in het IJsselmeer verongelukken. Ondanks dat zijn idee na veel puzzelen, slijpen en lobbyen is uitgekristalliseerd tot ’Buitendijks Plan 3.0’, krijgt hij de handen niet op elkaar.

In ieder geval niet bij het Noord-Hollandse provinciebestuur. ,,Statenleden die er pas anderhalf jaar zitten, weten van niks!’’ constateert hij. En verantwoordelijk gedeputeerde Rosan Kocken (GroenLinks) spreekt zich in zijn ogen ook onvoldoende positief uit voor het project. Dat zou in de Wieringerhoek, zoals dit deel van het IJsselmeer heet, dankzij de aanleg van atollen met daarop een combinatie van natuur en zonnepanelen voor de opwek van 1,6 tot 2 Terrawattuur stroom moeten gaan zorgen.
Elektriciteit die hard nodig is, terwijl de natuur ter plekke ook een impuls had kunnen verwachten. ,,Ik vrees dat het doek valt’’, reageert de Bobeldijker misnoegd. ,,Jammer, want uit de stroomopbrengst zou de natuur hier versterkt kunnen worden. En als de zonneatollen niet doorgaan, komen er op land honderd windturbines bij.’’
En dan heeft hij de bedenkingen van Defensie tegen het hele plan ook nog wel zo goed weten te pareren, meent hij. Dat heeft namelijk een voor de landsverdediging cruciaal schietterrein in gebruik bij Breezanddijk, aan de zuidzijde van de Afsluitdijk. De enige plek in het land waar met (nieuwe) munitie van zeer stevig kaliber scherp geschoten kan worden en de banen van de munitie met speciale apparatuur kan worden gevolgd.

Kaart van de locatie van het project. Links de Wieringermeer (gemeente Hollands Kroon) en onder Medemblik. © Buitendijks Plan 3.0

Verleggen van het ’onveilig gebied’ en die meetapparatuur langs de randen ervan op de atollen neerzetten zouden de bezwaren kunnen ondervangen, redeneert Buitendijk. Maar voor Defensie is een zon-op-waterproject binnen de onveilige zone of aanpassen van die zone ’geen optie en daarmee niet bespreekbaar’, zo meldt de eind april in opdracht van met ministerie van Economische Zaken en het Rijksvastgoedbedrijf opgestelde ’Integrale verkenning Wieringerhoek’. Buitendijk: ,,Mij is gebleken dat Defensie niet rechtstreeks bij de verkenning was betrokken. Half juni overlegt het consortium Meerlicht, dat het project wil realiseren, in Den Haag met Defensie.’’

In een wanhoopsbrief aan de Staten van Noord-Holland vroeg Buitendijk dit hemelvaartsweekend, ’met klem’ om in actie te komen. En wel in de Statenvergadering van aankomende maandag. Uiterlijk 21 mei verstrijkt volgens hem namelijk de deadline, waarop de directeuren-generaal van drie ministeries, gedeputeerde Kocken en de beide wethouders van de gemeenten Hollands Kroon en Medemblik hun A4’tje met standpunt over zijn plan moeten hebben ingeleverd.
,,Stop met theoretische verkenningen en verzoek het ministerie van Economische Zaken het geactualiseerde Buitendijks Plan 3.0 in procedure te nemen. Zodat er vergunningen kunnen worden aangevraagd en we na realisering van het eerste atol stapsgewijs verder kunnen na onafhankelijke monitoring, evaluatie en vertalen van ervaringen in vervolgstappen’’, aldus Buitendijk. Zijn idee stamt uit 2019 en in 2021 gaven Provinciale Staten al de opdracht met het plan aan de gang te gaan. De minister schreef in dat jaar aan de Tweede Kamer, dat er in de loop van 2021 meer duidelijkheid zou ontstaan. Buitendijk: ,,We zijn nu drie jaar verder!’’

Lees het hele artikel in het NHD (alleen voor abonnees).