Nieuws

Verzegelingsplicht vuilwaterafvoer gaat niet gelden voor historische schepen

In de Scheepspost stond onlangs een artikel dat de verzegeling van vuilwaterafvoer niet vóór 1 januari 2026 zal worden ingevoerd. Nu is echter ook duidelijk geworden dat deze verplichting niet gaat gelden voor historische schepen die vóór 1950 zijn gebouwd. Deze schepen waren eerder al uitgezonderd van het lozingsverbod, maar het was onduidelijk of deze groep schepen ook zou worden ontzien bij de invoering van de nieuwe Omgevingswet.

Minister Mark Habers van Infrastructuur en Waterstaat schreef op 4 november aan de Tweede Kamer zijn ‘Ontwerp-wijzigingsbesluit verzegeling afvoerleiding toilet pleziervaartuigen’ waarin hij uitstel aankondigde van de verplichting tot 1 januari 2026. In artikel 17.1 van dit besluit wordt voor de definitieomschrijving van een pleziervaartuig echter verwezen naar artikel 1 en 2 van de Wet pleziervaartuigen 2016. In artikel 2, eerste lid van die wet is bepaald dat de Wet Pleziervaartuigen niet van toepassing is ten aanzien van o.a. ontwerp- en bouwvoorschriften die voor nader bepaalde vaartuigen volgen uit bijlage I van de richtlijn pleziervaartuigen. Het gaat daarbij onder andere om ‘originele historische vaartuigen en individuele replica’s daarvan die vóór 1950 zijn ontworpen en hoofdzakelijk met de oorspronkelijke materialen zijn gebouwd, en als zodanig door de fabrikant worden aangeduid’ die volgens deze wet dus niet onder de definitie van pleziertuig vallen. Dit geldt tevens voor vaartuigen die specifiek bestemd zijn om te worden bemand en passagiers te vervoeren voor commerciële doeleinden, ongeacht het aantal passagiers. Voor charterschepen met 12 of meer personen komt er wel een verplichting tot afgifte van vuilwater met ingang van 2030.

De regels voor het lozen van pleziervaartuigen zijn op historische vaartuigen hiermee niet van toepassing. Dit leek al langer het geval, zie hiervoor bijvoorbeeld kamerstukken uit 2004 waarin wordt gesteld dat de in artikel 2 van de Wet pleziervaartuigen nader genoemde vaartuigen zijn uitgezonderd van het lozingsverbod. Dit kwam echter niet duidelijk in de toekomstige regelgeving naar voren. Het wijzigingsbesluit van 4 november 2022 bood aanleiding dit te verduidelijken, aldus de bijlage bij het Wijzigingsbesluit, pagina 31.

Afbeelding: Varend Erfgoed in de Wolwevershaven, Dordrecht, © WvD