Nieuws

Restauratiecentrum en Botterstichting Elburg gaan samen

Het Gelders Restauratie Centrum en de Botterstichting Elburg gaan samenwerken. De twee organisaties ondertekenen daartoe op de Botterwerf in Elburg op 16 november een contract. De samenwerking heeft betrekking op kennisuitwisseling, ontmoeting en ondersteuning over en weer op het gebied van restauratie van (varend) cultureel erfgoed in Gelderland.

De Botterstichting Elburg zet zich sinds 1975 in om het cultuurhistorisch varend erfgoed, de kennis van de bouw en restauratie van houten vissersschepen, die visten op de voormalige Zuiderzee, en de historische binnenhaven in ere te herstellen, te behouden en levend te houden.

Leerbedrijf
Op 28 februari 2011 ging haar Leerbedrijf van start met de restauratie van de EB 29. Sindsdien worden restauraties van soms zelfs gezonken botters uitgevoerd door de leermeester samen met zijn stagiairs. De Botterstichting Elburg wordt vanaf het begin ondersteund door de provincie Gelderland. Daardoor heeft zij al een aantal historische varende monumenten van de ondergang kunnen redden, waarmee een belangrijk deel van de geschiedenis is bewaard gebleven voor latere generaties.

GRC
Partner het Gelders Restauratie Centrum (GRC), gevestigd te Velp, is in 2012 in het leven geroepen door de provincie Gelderland om de belangen van monumenten, mensen, overheden en bedrijven in de restauratiebranche te behartigen. Het centrum biedt erkende cursussen en opleidingen en wil een ontmoetingsplaats zijn voor iedereen die belang hecht aan instandhouding van gebouwd cultureel erfgoed. In het vervullen van deze opdracht werkt het GRC nauw samen met de Monumentenwacht Gelderland. Daarnaast trekt het op met de provincie, cultuurhistorische organisaties, beroepsonderwijs, bedrijfsleven en opdrachtgevers.

Overdracht kennis en kunde
Het Gelders Restauratie Centrum en de Botterstichting Elburg werken alle twee aan overdracht van kennis en kunde. Beide partijen zijn bezig met restauratietechnieken en hebben een opleidingstraject in huis. De voorgenomen samenwerking heeft dan ook gericht betrekking op kennisuitwisseling, ontmoeting en ondersteuning van elkaars organisaties met betrekking tot restauratie werkzaamheden van het varend cultureel erfgoed in Gelderland.

Lees het gehele artikel op de bron: Monumentaal

Zie ook botterselburg.nl en geldersrestauratiecentrum.nl

Afbeelding: Botterselburg