FVEN nieuws

Varend Erfgoed met de Rabobank in gesprek over Scheepshypotheken

Op 10 september 2018 sprak een delegatie vanuit het Varend Erfgoed (Federatie Varend Erfgoed Nederland, Mobiel Erfgoed Centrum, Erfgoedhavens Rotterdam en Landelijke Woonboten Organisatie) met vertegenwoordigers van de Rabobank over de “hypothekenkwestie”.

Aanleiding voor het gesprek was het feit dat de enige aanbieder van Scheepshypotheken in Nederland aan eigenaren van woonboten geen hypotheek meer verstrekt als er met het schip wordt gevaren. Dat beleid was er volgens de vertegenwoordigers al langer (zeker vanaf 2016) maar de praktijk was tot nu toe anders. Het wordt nu echter in alle filialen van de bank in het land doorgezet.

De Rabobank zal bestaande klanten niet laten zitten. Dat houdt in dat bestaande overeenkomsten worden gerespecteerd (dus schepen kunnen blijven varen) en dat ook bij verkoop de Rabobank aan de koper van het schip een hypotheek zal verstrekken zonder de beperking van het niet mogen varen. Immers: voor bestaande klanten wordt anders het schip onverkoopbaar! Dit geldt niet voor scheepseigenaren die een hypotheek hebben bij een andere bank of geen hypotheek hebben.

De Rabobank ziet de varende schepen als een groep schepen met extra risico. De Rabbank heeft een monopoliepositie in scheepshypotheken en vindt dat ongewenst. Omdat het nu moeilijker wordt schepen te verkopen wil het Varend Erfgoed zoeken naar nieuwe mogelijkheden voor scheepshypotheken. De extra risico’s voor varende schepen vallen in de praktijk echter mee, de schepen zijn bijna allemaal CvO-plichtig. Bovendien kan de hypotheekvertrekker een verzekering verplicht stellen.

– Nationale Hypotheek Garantie een oplossing?
In het constructieve gesprek werd door de Rabobank de wenselijkheid van een NHG genoemd. Dit zou voor de Rabobank de weg openen om ook varende schepen weer te kunnen bedienen en bovendien wordt daarmee de kans op de gewenste nieuwe toetreders tot de hypotheek-markt sterk vergroot. De partijen aan tafel zijn unaniem van mening dat het zeer de moeite waard is om te trachten de NHG op woonschepen te verkrijgen. Het kan aantrekkelijk zijn om de NHG voor alle hypotheken op woonschepen (dus inclusief de arken) te laten gelden. De delegatie vanuit het varend erfgoed heeft toegezegd voor deze route een document op te stellen waarin de problematiek, de doelgroep en de mogelijke oplossing (NHG) wordt uiteengezet.

– Misschien tijdelijk overgang
Vanuit de FVEN is aan de Rabobank gevraagd om de verstrekking aan varende erfgoedschepen vooralsnog op de “oude voet” te vervolgen tot (bijvoorbeeld) 1 juli 2019. Dan kan in de tussentijd de route van de NHG voor dat soort schepen worden bewandeld. Daarbij wordt voorgesteld de volgende aanvullende eisen te stellen:

  • Schip moet CvO hebben;
  • Schip moet afdoende verzekerd zijn;
  • Schip moet ingeschreven staan als varend erfgoed in het Register Varend Erfgoed Nederland (RVEN)

De vertegenwoordigers van de bank konden op dit punt geen toezeggingen doen behalve dan dat dit voorgelegd zal worden aan de hoofddirectie.

Afgesproken is dat via zoveel mogelijk kanalen (o.a. Tweede Kamer en overleg met OC&W) de “hypotheek-kwestie” aangekaart zal worden en aangedrongen zal worden op een oplossing via de NHG. Het varend erfgoed zal hier het voortouw nemen en de Rabobank zal zo veel mogelijk meewerken.

Voor meer info over de Nationale Hypotheek Garantie kijk je hier