Infrastructuur

Update: vaarregels op het Duitse Wad

Wadvaardersvertegenwoordiger Pieter van Kuppenveld heeft de vaarvoorschriften voor Duitsland op een rijtje gezet. Verplichte kost voor wie het Duitse Wad op wil.

Duitsland kent richtlijnen/eisen voor de uitrusting aan boord. Daarbij moet bedacht worden dat in Duitsland de Waddenzee zeegebied is en geen binnenwater zoals in Nederland. Daar gelden dus andere eisen.

Zeekaarten

Papieren zeekaarten zijn verplicht, bijgewerkt tot de laatste stand van zaken. Elektronische zeekaarten (laptop, kaartplotter) mogen gebruikt worden maar de papieren kaarten moeten aan boord zijn. De normale in de watersport gebruikte elektronische systemen zijn niet goedgekeurd en ECDIS-apparatuur (beroepsvaart) is zelden/nooit aan boord van een jacht. Zie het als de situatie rondom de jachtenradar op de binnenwateren in Nederland, die voldoet ook niet aan de wettelijke eisen.

In de praktijk betekent dat dat iedereen in 2024 nieuwe kaarten aan boord moet hebben. Dit omdat sinds april 2023 de nieuwe BefahrensVerordnung van kracht is en er andere -al of niet verplaatste – gesloten gebieden zijn. Vanaf 2024 zijn die in de zeekaarten aangegeven, in oudere kaarten niet. De schipper mag de kaarten zelf bijwerken maar dan moeten wel alle correcties opgenomen zijn.
Je kunt de ‘amtliche’ zeekaarten gebruiken van het Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrografie  (BSH, zoals onze Chef der Hydrografie) of van een uitgever van watersportkaarten (NV Verlag, Delius Klasing).

Let op: omdat papieren kaarten voorgeschreven zijn moet je daar wel op kunnen werken, dus potlood, gum en koersliniaal moeten ook voorhanden zijn.

Logboek/journaal

Je moet notities bijhouden waaruit de gevoerde navigatie te reconstrueren is. De vorm waarin (voorgedrukt logboek o.i.d.) is vrij. Controle op de gevoerde navigatie zal eigenlijk alleen plaats vinden als er een ongeluk gebeurd is waarbij hulpdiensten ingeschakeld worden.

Scheepsnaam

Het schip moet voorzien zijn van een naam (bij voorkeur aan beide zijden aan de boeg) en achterop moet de thuishaven vermeld zijn.

Nationale vlag

Het schip moet de nationale vlag achterop voeren, men wil van een afstandje kunnen zien uit welk land het schip afkomstig is. Een provincievlag of Europavlag (NL-vlag met het Europavignet in de bovenhoek) zijn niet toegestaan.

BefahrensVerordnung

Omdat de gesloten gebieden van de nieuwe BefahrensVerordnung afgelopen jaar nog niet in de kaarten stonden is de Wasserschutzpolizei vooral waarschuwend opgetreden bij overtredingen. Dit jaar zijn die kaarten wel beschikbaar, telefonische navraag op 16 mei 2024 leerde dat NV Verlag alle regelingen (gesloten gebieden) in de kaarten van 2024 voor de Waddenzee heeft verwerkt.

Vaarbewijs

Zowel op de binnenwateren als op zee mogen buitenlanders (= niet-wonend in Duitsland) een jaar lang aaneengesloten varen op het vaarbewijs dat in het eigen land van toepassing is. In Nederland heb je op de binnenwateren een Klein Vaarbewijs nodig als het schip tussen 15m en 24m lang is of -als het korter is dan 15m – wanneer het op de motor sneller kan dan 20 km/h. De SeeSchifffahrtsStrassen (Waddenzee, Eems, Weser, Elbe) worden in Duitsland voor wat betreft het vaarbewijs gelijkgesteld met Waddenzee e.d., dus Klein Vaarbewijs 2.

Nawoord op persoonlijke titel

Veel van bovenstaande voorschriften komen misschien wat zwaar aangezet over. Normaliter zal pleziervaart in Duitsland geen problemen opleveren. Bedenk wel dat de nieuwe BefahrensVerordnung in 2024 volledig van kracht geworden is, dus inclusief meest recente kaarten. De kans dat er nu gecontroleerd wordt – terwijl dat in voorgaande jaren niet gebeurde – is wellicht wat groter.

Lees deze update in de nieuwsbrief Berichten aan Wadvaarders (wordt toegestuurd aan de leden – wordt dus lid!).