Archeologie, Musea en Behoud

Provincie: nationale aanpak scheepswrakken Rede van Texel nodig

De Provincie Noord-Holland pleit voor een nationale aanpak voor het behoud van de vele scheepswrakken op de historische Rede van Texel, om te voorkomen dat Nederlands maritiem erfgoed verloren gaat.

De stroming in de Waddenzee verandert: diepe geulen verplaatsen langzaam en spoelen zo steeds meer waardevolle scheepswrakken weg. Als er nu geen actie wordt ondernomen, verdwijnen er binnen 20 jaar vele schatten uit de Nederlandse geschiedenis.

Over tot actie

In de westelijke Waddenzee bij Texel, de Rede van Texel, liggen veel wrakken van schepen die in de 17e eeuw op Amsterdam, Hoorn en Enkhuizen voeren. Bij de Rede van Texel wachtten in die tijd veel schepen op gunstige wind. De kwetsbare wrakken dreigen te verdwijnen als gevolg van bodemerosie.

De vondst van ‘de jurk’ in het Palmhoutwrak laat zien dat er bijzondere schatten op onze zeebodem liggen. Om de wrakken en hun inhoud te behouden, moeten ze binnen een periode van 8 á 10 jaar worden opgespoord en onderzocht. Wanneer ze waardevol genoeg zijn moeten ze worden beschermd of opgegraven, geconserveerd en tentoongesteld. Het (lopende) onderzoek en de resultaten kunnen worden uitgelicht in educatieve programma’s, documentaires en naslagwerken. Op deze manier geven we onze rijke geschiedenis door aan de volgende generatie.

Voor dit alles is specifieke expertise, materieel, technieken en menskracht nodig. Alleen door een nationale aanpak kunnen we deze waardevolle erfenis behouden.

Lees het hele artikel in de nieuwsbrief van de Erfgoedstem.