Infrastructuur

Droogvallen en aanlanden Vlieland

Van april t/m oktober 2024 wordt de dijk ten zuiden van het dorp Vlieland versterkt door Boskalis. Dat heeft enkele gevolgen waar ook wadvaarders mee te maken krijgen.

Vaargeul Vliesloot en ankerplek

Ten westen van de veerbootsteiger is een tijdelijke aanlegdam gemaakt ten behoeve van de werkzaamheden. Daardoor is de geul ter plaatse enigszins versmald en door het werkverkeer wordt het drukker, dus uitkijken en rekening mee houden.
Verder is het niet mogelijk om op de veelgebruikte plaats onder de dijk te ankeren en via de dijk aan wal te gaan. Het gebied is gedurende de hele periode van de werkzaamheden niet toegankelijk (ook niet aan de dorpskant).

Alternatief

Omdat veel watersporters graag ankeren onder Vlieland en vandaar naar het dorp willen is er overleg geweest tussen Boskalis, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, LNV-Waddenunit en Vereniging Wadvaarders. Dat heeft geresulteerd in een alternatieve ankerplaats meer naar het westen.

Ter hoogte van ton VS26 is een plek gevonden waar geankerd of drooggevallen kan worden, locatie 53°17’18.1″N 5°03’12.4″E of zie het kaartje hiernaast.
Daar is een kort pad waarover de Postweg bereikt kan worden. Deze plek is gekozen omdat eigenlijk de hele dijk met weilanden onder Vlieland een hoogwaterrustplaats is. Op deze plek is de minste verstoring als men aan land gaat en naar de Postweg loopt.

Omdat de betonstenen waarmee de dijk versterkt is erg glad kunnen zijn heeft Boskalis een houten trapje gemaakt waarover men gemakkelijk van het wad op de wal kan komen. De plek is met een baken punt omhoog aangegeven.

 

 

Lees dit bericht – en meer – in de nieuwsbrief Berichten aan Wadvaarders (wordt alleen toegestuurd aan de leden).