FVEN nieuws

Uitstoot en Varend Erfgoed: voor 1110 boten werd de enquête ingevuld

Voor 1110 boten is de enquête ingevuld die de Commissie Duurzaam Varend Erfgoed (DVE) van de Federatie Varend Erfgoed (FVEN) bij de aangesloten behoudsorganisaties had uitgezet. De werkgroep gaat nu samen met deskundigen de uitstoot bepalen van het Varend Erfgoed en deze vergelijken met die van bijvoorbeeld de beroepsvaart. Ook gaat DVE kijken of en hoe de uitstoot kan worden gecompenseerd door bv ‘Trees for all’ of middels het stimuleren van het gebruik van schone synthetische brandstoffen.

Status Aparte
De Commissie DVE wil kijken of er voor het Varend Erfgoed ook een vergelijkbare ‘status aparte’ te bereiken is als de Oldtimer-behartiger FEHAC heeft gerealiseerd voor oldtimers. Voor deze oudere auto’s zijn uitzonderingen gemaakt op de regels, zij hoeven geen APK keuring meer te ondergaan als ze ouder zijn dan 50 jaar, milieuzones gelden niet voor oldtimers, en ze hoeven geen wegenbelasting te betalen.

Door meer samen te werken met FEHAC in de Mobiele Collectie Nederland (MCN) wil de FVEN ook bereiken dat de overheid het varen met Varend Erfgoed meer faciliteert: behoud door gebruik, en niet onmogelijk maken door vergaande regelgeving of buitenproportionele verhoogd havengelden.

Daarom gaat de FVEN-commissie DVE, gesterkt door wat de sector weg al heeft bereikt, deze status aparte allereerst uitwerken voor het emissiebeleid en op termijn voor de technische regels rond keuringen van (grotere)Varend Erfgoed schepen die in het RVEN staan. Dit doen ze uitsluitend voor de plezier- en ideëele vaart. Een dergelijke status aparte mag immers niet gelden voor schepen die bedrijfsmatig worden gebruikt, dat zou volgens de FVEN concurrentievervalsing zijn.

Heeft u interessante informatie voor ons of heeft u kennis/contacten die we goed kunnen gebruiken en/of wilt u deelnemen aan onze commissie DVE: mail s.v.p. de voorzitter: Hans van Nispen: h.v.nispen@fven.nl.

Lees het gehele artikel van de DVE op de bron: FVEN

Afbeelding: Varend Erfgoed in Delfshaven, © WvD