Nieuws

Te huur: laatste vrije ligplaats Eemhaven Amersfoort

De Amersfoortse Eemhaven ligt aan de Grote Koppel naast het levendige Eemplein en De Nieuwe Stad. De historische binnenstad ligt op een steenworp afstand. In het gebied gaan creativiteit, wonen en werken samen. Gemeente Amersfoort zoekt daarom een partij met een historisch of bijzonder schip die op huurbasis de laatste vrije ligplaats in de Eemhaven kan invullen. Een schip dat met zijn publieksaantrekkelijke concept en functie bijdraagt aan de beeldkwaliteit en levendigheid van de Eemhaven. Geïnteresseerden kunnen zich tot uiterlijk 11 februari 2022 aanmelden voor de selectieprocedure via www.amersfoort.nl/eemhaven.

Op de beschikbare ligplaats is ruimte voor één schip met een maximale lengte van 26,50 meter. De breedte mag maximaal 5,20 meter zijn. Het is niet toegestaan om op deze ligplaats te wonen aan boord van het schip. De huurprijs exclusief BTW bedraagt € 4.902,50 op jaarbasis.

Selectieprocedure
Gemeente Amersfoort vraagt geïnteresseerden bij hun aanmelding een plan in te dienen waarin zij hun interesse, schip én concept nader toelichten. Meer informatie over de selectieprocedure en alle selectiecriteria zijn hier te vinden.

Een commissie van deskundigen op het gebied van stedelijke havens, beeldkwaliteit en stedenbouw, economie en branchering en bewoners- en ondernemersbelangen toetst iedere aanmelding aan de geformuleerde criteria. Op advies van de commissie selecteert het college van burgemeester en wethouders begin april 2022 de kandidaat aan wie de ligplaats wordt toegewezen.

Afbeelding Wikimedia