Buitenland

HMS Victory krijgt £ 35 miljoen voor restauratie

Honderd jaar geleden, op 12 januari 1922, werd de HMS Victory, het vlaggenschip van Nelson in de Slag bij Trafalgar, verplaatst naar droogdok nr. 2 in de historische scheepswerf van Portsmouth voor restauratie en conservering. Ter ere van dat jubileum werd aangekondigd dat £ 35 miljoen extra wordt uitgetrokken voor voortdurende reparaties en restauraties aan het historische schip.

Een woordvoerster van de werf zei: “Rottende planken worden van de romp verwijderd en vervangen door nieuw eikenhout, er komen reparaties aan het structurele frame van het schip, en ze zal volledig opnieuw worden opgetuigd, in een proces dat 10 tot 15 jaar duurt en £ 35 miljoen kost.

HMS Victory (His Majesty’s Ship Victory) is een oorlogsschip dat dienstdeed bij de Britse Marine in de achttiende en negentiende eeuw en speelde een belangrijke rol in de zeeslag bij Trafalgar waar ze de Franse en Spaanse schepen versloeg als vlaggenschip van admiraal Horatio Nelson. Sinds 1922 ligt het schip in droogdok nr. 2 (het oudste droogdok ter wereld) in Portsmouth en trekt als museumschip ongeveer 350.000 bezoekers per jaar. Het is, hoewel niet meer zeewaardig, nog steeds in dienst bij de Britse marine als vlaggenschip. Het is daarmee het oudste, nog in dienst zijnde, oorlogsschip ter wereld.

Het schip kwam in 1778 (de bouw duurde 6 jaar) in dienst als linieschip van het eerste charter. Het schip had 850 opvarenden en had 102  gietijzeren kanonnen aan boord die op drie dekken stonden opgesteld. Tezamen konden zij 500 kg ijzer in één salvo meer dan een halve zeemijl ver schieten. Daarbij verbruikten de kanonniers 200 kg kruit. Op die afstand sloeg een projectiel uit het zwaarste kanon (32 ponder) nog altijd een gat in eikenhout van 60 cm dik.

Varend Monument of reconstructie?
Aangezien het 256 jaar geleden is dat het schip te water werd gelaten en 244 jaar geleden dat het schip in gebruik werd genomen, hoeveel van het oorspronkelijke schip is er dan nog over na meer dan twee eeuwen actieve dienst, reparaties en wederopbouw? Afhankelijk van welke bron men gebruikt, lopen de schattingen uiteen van 17% tot 20%. De nieuwe fondsen voor de restauratie van het schip zullen het percentage ongetwijfeld verlagen. Is er een punt waarop de HMS Victory niet langer hetzelfde schip is waarvan Nelson in Trafalgar het dek heeft betreden? Of blijft de HMS Victory altijd hetzelfde historische schip, hoe vaak ze ook wordt gerestaureerd en gerepareerd?

Afbeelding: HMS Victory in 1900