Nieuws

Toch 100.000 euro subsidie voor Vlissingen Maritiem

FVEN
EOC

Vlissingen Maritiem krijgt de gevraagde 100.000 euro om eind mei Sail de Ruyter toch te kunnen houden. Dat heeft de Vlissingse gemeenteraad op 19 februari in meerderheid besloten.

Dick Schipper van Stichting Sail de Ruyter sprak tijdens een inspraakmoment voorafgaand aan de beslissing zijn waardering uit voor de gemeenteraadsleden die zich hebben ingespannen om het driedaagse tallship evenement voor Vlissingen toch mogelijk te maken. Wel sprak hij zijn zorgen uit over het feit dat de subsidie in een raadsvoorstel wordt toegekend onder voorbehoud van goedkeuring door de artikel-12 inspecteur en de provincie Zeeland als toezichthouder. ,,Houdt dit in dat we over enkele weken alsnog te horen kunnen krijgen dat er geen subsidie is?” vroeg Schipper zich af. Maar volgens verantwoordelijk wethouder Cracau is die toestemming er inmiddels.

Stekker eruit

Begin deze maand werd bekend dat het driedaagse tallship-evenement op 31 mei en 1 en 2 juni niet kon doorgaan. Dat besluit nam het bestuur van Sail de Ruyter Zeeland na een gesprek met de gemeente Vlissingen. In december 2022 kwamen de twee partijen voor het eerst bij elkaar met het voornemen dit jaar een elfde editie van Vlissingen Maritiem te houden.
Vijftien maanden later besluit de organisatie de stekker eruit te trekken. Volgens Schipper omdat ze te horen hebben kregen dat de raad pas op 18 april een besluit kan nemen over de 100.000 euro die daarvoor nodig is. Hij is woest over de gang van zaken. ,,Het is natuurlijk ridicuul om te denken dat je dit evenement op zo’n korte termijn nog kan organiseren.”

April

Verantwoordelijk wethouder Sal Cracau bevestigde dat de raad pas in april een besluit kan nemen: ,,Door dit tijdsframe hebben de initiatiefnemers maar zeer kort de tijd. Bovendien is er geen andere financieringsbron aangeboord. Helaas lukt het hierdoor niet om het evenement te organiseren. Wij vinden dit jammer. Later in het jaar organiseren of doorschuiven naar volgend jaar lijkt voor de initiatiefnemers geen optie te zijn.”
Volgens Schipper zijn er wel degelijk andere bronnen aangeboord voor de financiering. Maar de organisatie wilde, met de debacles rond Rescue en de Cultuurwerf in het achterhoofd, pas contracten afsluiten als er financiële zekerheid is. ,,We weten dat ambtelijke procedures lang kunnen duren, maar vijftien maanden voor een – in onze ogen – eenvoudig besluit hebben wij nooit voor mogelijk gehouden. Daarnaast hadden vroegtijdige besluiten ons geholpen in onze onderhandelingspositie met schepen en de werving van externe inkomsten en participanten.”
Beschamend, vonden meerdere raadsleden, dat de gemeenteraad in een extra raadsvergadering bijeen moest komen om te proberen dit evenement te redden. Ockher Gering van D66 zei zich oprecht zorgen te maken over de wil die op het gemeentehuis ontbreekt om plannen en dromen van organisatoren te realiseren. Meerdere raadsleden hekelden ook het proces en vroegen zich af waarom het college zich niet wat pro-actiever opstelt en de raad dit laat oplossen. ,,Dat Vlissingen een evenementenstad wil zijn, spat er niet vanaf”, zei Lilian Janse van de SGP.

DAR Mlodiziez­ly

Dat het geld beschikbaar is, betekent overigens niet automatisch dat het lukt om alle geboekte schepen terug naar Vlissingen te halen. Die zijn namelijk daags nadat de stekker uit het evenement werd getrokken al afgebeld en het is maar de vraag of ze bereid zijn alsnog naar Vlissingen te komen. Een reden dat dit besluit in allerijl moest worden genomen. Schipper: We gaan ons uiterste best doen. Inmiddels weten we dat de DAR Mlodiziezly alsnog belangstelling heeft om naar Vlissingen te komen; niet in het minst omdat zij in 2022 hier zeer gastvrij is ontvangen met medewerking van Damen.”
Vorige week liet het college nog weten een subsidie van 75.000 euro beschikbaar te willen stellen, maar dat was volgens de organisatie niet genoeg voor het houden van het driedaagse tallship evenement. D66 stuurde daarom een amendement rond naar de andere fracties met het verzoek vanavond die 25 mille extra beschikbaar te stellen. Daartoe bleek de voltallige raad bereid.

Lees het hele artikel in Provinciale Zeeuwse Courant (alleen voor abonnees)