Evenementen

Schelderegatta en -tour kleuren de Schelde

De schelde is niet alleen voor de koopvaardij de belangrijke toegangspoort naar Antwerpen. Op zaterdag 22 juni neemt de pleziervaart haar plaats in over een traject van 23 nautical miles.

Een deel van de vloot vaart voor de competitie in de diverse cruiser rating categorieën. Een ander vlootgedeelte vaart hetzelfde traject maar louter voor het plezier.

Wedstrijdzeilen en toeren tussen de zeeschepen

De organiserende Royal Yacht club Van België vzw (RYCB) heeft al 173 jaar ervaring met pleziervaart op de Schelde. Met de Schelderegatta en de Scheldetour biedt de club een unieke gelegenheid aan eigenaars en bemanningen van de breedste gamma aan jachten om de tocht naar Antwerpen in vlootverband te realiseren.

De Schelderegatta volgt de Scheldebochten, langs de zandbanken en dijken, maar ook voorbij de containerterminals en andere haveninfrastructuur. De wedstrijdzeilers volgen een speciaal uitgestippelde baan en rekenen op een permanente begeleiding van de rivierautoriteiten, Rijkswaterstaat en Scheepvaartpolitie, met assistentie van het gekwalificeerde team van RYCB Race & Rescue.

De toervaarders in de Scheldetour profiteren van deze unieke gelegenheid om met die perfecte omkadering en begeleiding onbezorgd naar Antwerpen te varen. Buiten de wedstrijdelementen, de weersomstandigheden en de verkenning van de Schelde is er immers ook nog het reguliere scheepvaartverkeer.

Voor meer informatie: www.schelderegatta.be

Bron: persbericht en archieffoto van Schelderegatta