Nieuws

Stremming Krammersluis midden in het vaarseizoen

De doorvaart door de Krammersluizen in Zeeland is gestremd voor schepen hoger dan 18,4m + NAP van 8 juli t/m 19 juli.

De slijtlaag van de Krammerbrug heeft het einde van zijn levensduur bereikt. Ongeveer eens per 12 jaar moet deze vervangen worden. Helaas is dat moment midden in het vaarseizoen. De werkzaamheden kunnen volgens Rijkswaterstaat maar in een beperkt tijdvenster plaatsvinden. Voor het vervangen van de slijtlaag moeten de weersomstandigheden namelijk ideaal zijn: geen neerslag en een hoge temperatuur. Daarnaast staat de renovatie van het Krammersluizencomplex, die het zoete Volkerak-Zoommeer en de zoute Oosterschelde van elkaar scheidt, in 2025 gepland. Voordat die renovatie aanvangt, dient de slijtlaag vervangen te worden.

In heel Nederland, en dus ook in Zeeland ligt een grote onderhoudsopgave. Veel van de bruggen en sluizen stammen uit de jaren ‘60, ‘70 en ‘80, en zijn aan groot onderhoud toe. Om Zeeland bereikbaar te houden, kan niet al het onderhoud gelijktijdig plaatsvinden. Voor de Krammersluizen geldt gezien de beperkte tijdsperiode waarin de slijtlaag vervangen kan worden, dat de stremming precies in het recreatieseizoen valt, namelijk van 8 t/m 19 juli. Schepen lager dan 18,4m + NAP  kunnen door de Krammersluizen, hogere schepen niet.

bron: persbericht RWS