Archeologie, Musea en Behoud

Interessante cursussen voor ouderen aan de VU

Als enthousiast cursusganger en als medewerker van de FVEN maakt Bart Offerman ons attent op twee HOVO cursussen van de VU Amsterdam in september en oktober.

Barts ervaring met de HOVO (Hoger Onderwijs Voor Ouderen) is dat de cursussen van hoog niveau zijn en dat de presentatoren hun verhaal enthousiast en met kennis van zaken presenteren.
Iedereen kan deze cursussen volgen, er is alleen een (laag) cursusgeld.

De eerste cursus (6 colleges vanaf 16 september) gaat over ontwikkelingen in de scheepvaart in de afgelopen twee eeuwen:
Docent: prof. dr. Karel Davids
De wereld van de scheepvaart is tussen 1800 en nu bijna onherkenbaar veranderd. Techniek, organisatie, logistiek en regelgeving zijn tegenwoordig heel anders dan 200 jaar geleden. Wat betekenen die grote veranderingen voor het leven van de mensen aan boord en in de havens? Wat is er nog gelijk gebleven? U leert het in deze cursus maritieme geschiedenis. De docent behandelt onder andere het einde van de slavenvaart in het Atlantisch gebied en Azië, de overgang van zeilvaart naar stoomvaart, de ups en downs van de passagiersvaart, veranderingen in oorlogvoering op zee, de opkomst van organisaties van en voor zeelieden en de containerrevolutie en haar gevolgen. U beziet ontwikkelingen in Nederland daarbij steeds in het wereldwijde perspectief.

Meer over de cursus Scheepvaart in de afgelopen twee eeuwen via deze link.

De tweede cursus (op 23 en 30 oktober) gaat over de Hollandse walvisvaart in de 17de eeuw.
Docent: dr. Anne Doedens
Walvistraan was lange tijd een eerste levensbehoefte. Daarom was de walvisvaart in Nederland, met zijn vele zeevarenden, eeuwenlang ook een economisch belangrijke activiteit, vooral in de 17e eeuw. Het opvallend grote aandeel van Vlieland, Terschelling en de stad Harlingen in deze bedrijfstak is lange tijd onderbelicht gebleven. Maar archiefonderzoek levert vele getuigenissen op. Die bronnen, waarin ook de gevoelens, standpunten en conflicten verwoord zijn, tonen een goed beeld van de barre omstandigheden waarin de walvisjagers hun bloedige werk deden. Hoe zag de jacht naar walvistraan in de 17e eeuw eruit? De docent laat dit zien door de bril van tijdgenoten uit het Waddengebied. Hij plaatst hun unieke verhalen in het grotere kader van de geschiedenis van de walvisvaart van de Republiek in die tijd.

Meer over de cursus Hollandse Walvisvaart via deze link.