Nieuws

Sail Training auf Traditionsschiffen wird immaterielles Kulturerbe

Zeiltraining op traditionele schepen wordt in Duitsland erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Traditionele schepen fascineren door hun schoonheid, hun grootte en de pure zeilervaring: geen hightech materialen, weinig elektronica, maar maximaal teamwork en zeemanschap. Wie op deze “tall ships” reist of regatta’s mee vaart, wacht een heel bijzonder avontuur. Daarom heeft de Duitse Conferentie van Ministers van Onderwijs nu besloten: Zeiltraining is een zeilend erfgoed dat beschermd moet worden – en heeft zeiltraining op traditionele schepen erkend als immaterieel cultureel erfgoed.

Traditioneel zeilen op een tallship vereist en stimuleert kameraadschap, tolerantie en toewijding. Bovendien leert, daagt en bevordert het leven aan boord teamwerk, zelfevaluatie, zelfdiscipline en sociaal gedrag. Dit is bedoeld om jongeren de kans te geven het traditionele zeemanschap te leren, deel uit te maken van een team en verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, anderen en het schip.

Actieve vaarbeoefening betekent ook onder zeil kennis bijbrengen: Commando’s en manoeuvres, navigatie en weerwaarneming, veiligheidsoefeningen, onderhoud en onderhoud van het schip. Deze worden aangeleerd en uitgevoerd tijdens de reizen. Daarnaast wordt uitgebreide kennis van scheepstypes en individuele schepen bijgebracht. Deze kennis omvat kennis van het scheepsterrein, routes, nooduitgangen, reddingsmiddelen, brandbestrijdingsmiddelen en procedures. Er is geen voorkennis vereist, want alle kennis wordt door een vaste bemanning van vrijwilligers aan de cursisten doorgegeven en aan boord geoefend.

Ook de ecologische aspecten van de zeevaart maken deel uit van de opleiding van de vaste bemanningen. Daarbij wordt afval zoveel mogelijk vermeden, gescheiden en correct afgevoerd in de haven en regelmatig geïnformeerd over milieubescherming, met name over vervuiling van de zeeën.

DSV-voorzitter Mona Küppers juicht dit besluit toe: “Op traditionele schepen worden vaardigheden aangeleerd die we op onze moderne boten niet meer gebruiken, maar die niet verloren mogen gaan. De erkenning als immaterieel cultureel erfgoed is dan ook een mooie opsteker voor deze heel bijzondere vorm van varend onderwijs.”

Lees het gehele artikel op de bron: Unesco.de

Afbeelding: trainees op de Alexander von Humbold