Archeologie, Musea en Behoud

Prachtige maritieme schilderijen in het muZEEum

Schepen zijn onmisbaar. In de zeventiende eeuw was dat ook al zo. Schepen vervoerden goederen en mensen, ze maakten deel uit van de oorlogsvloot en ze zeilden over de hele wereld voor winst of buit. In alle havensteden waren kunstenaars die deze maritieme activiteiten vastleggen. Ze verkochten hun werk aan gewone mensen die een ‘zeetje met wat schepen’ aan de muur willen. Kooplieden en kapiteins gaven zeeschilders opdracht om hun schip en hun heldendaden op zee te vereeuwigen.

Tentoonstelling
De expositie Wind in de zeilen toont een dwarsdoorsnede van de enorme schilderijenproductie uit de periode 1600-1700. Het zijn vooral succesverhalen: we zien hoe trots mensen zijn op de zeevaart. Dat het leven aan boord hard en gevaarlijk is, zien we soms ook: bij een storm of een schipbreuk in olieverf kun je, veilig thuis, lekker griezelen.

Alle getoonde schilderijen komen uit de privéverzameling van Anthony Inder Rieden. Gefascineerd door dit typisch Nederlands-Vlaamse specialisme bouwde hij een unieke verzameling op van bijna zeventig schilderijen. Zes daarvan zijn nu hier te zien. Het muZEEum heeft deze zes schilderijen voor langere tijd in bruikleen kunnen verwerven. Ze zullen een belangrijke rol spelen in de toekomstige nieuwe inrichting van het muZEEum.

In verband met Covid-19-maatregelen is de tentoonstelling beperkt toegankelijk.

Kijk hier voor meer info

Afbeelding: Een deel van het schilderij De Slag bij de Medway met de veroverde Unity (1670) – Jacob Bellevois – muZEEum