Nieuws

Overheden en bruine vloot verstevigen band

Overheden en schippers van de bruine vloot verstevigen de samenwerking. Dat was de belangrijkste constatering op het symposium “Toekomst van de Bruine Vloot”. Onderzocht wordt hoe het varend erfgoed een rol kan spelen in het verwezenlijken van maatschappelijke ambities zoals waardevol cultuurtoerisme, er is geld ingezameld voor onderzoek naar alternatieve financieringsmogelijkheden en er werd, en passant, een initiatief gelanceerd om de vloot op de UNESCO werelderfgoedlijst te krijgen.

In Enkhuizen opende Wethouder Esther Heutink het symposium dat door de vereniging van Zuiderzeegemeenten, de vereniging van Waddenzeegemeenten en branchevereniging BBZ was georganiseerd. Als gastvrouw ontving zij demissionair Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat en gaf de aftrap voor de presentatie van verschillende initiatieven die de positie van de bruine vloot moet versterken.

Toerisme
Door Corona is duidelijk geworden dat het voortbestaan van de historische vloot geen vanzelfsprekendheid is. Overheden die zich zorgen maakten, willen nu kijken hoe zij de vloot kunnen helpen. Schippers houden varend erfgoed in stand door met toeristen te varen en overheden willen waardevol toerisme stimuleren. Het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) is op initiatief van provincies en gemeenten een traject gestart om te zien waar de overlap zit en hoe de samenwerking versterkt kan worden.

Tijdens het symposium waren schippers en bestuurders enthousiast over het initiatief. Schipper Maurits Minnaard van de tjalk Eendracht uit Enkhuizen: “Dit is een prachtige kans om te onderzoeken hoe wij met onze schepen ook de regio kunnen bedienen en tegelijkertijd onze overlevingskansen kunnen verbeteren.” Samenwerking tussen overheden en schippers zou bijvoorbeeld de Hanzesteden als toeristische bestemming kunnen versterken. De schepen van de bruine vloot staan stevig in de Nederlandse maritieme traditie en kunnen aansluiting zoeken bij promotiecampagnes van provincies.

Werelderfgoed
Gedeputeerde Eddy van Hijum lanceerde de gedachte om de vloot op de UNESCO werelderfgoedlijst te zetten. “We hebben iets bijzonder hier in Nederland en daar moet meer aandacht voor komen. Erkenning van de vloot kan bescherming opleveren, maar ook de commerciële positie van de schippers verstevigen. Dat zal nodig zijn als we de vloot willen behouden en beter willen beschermen in een snel veranderende wereld.”

Financiering
Op het symposium is aangekondigd dat een onderzoek gestart kan worden naar alternatieve financieringsmogelijkheden voor de chartervaart. Veel schepen kunnen niet goed bij culturele fondsen terecht (omdat ze te commercieel zijn) en niet bij de banken (omdat ze niet commercieel genoeg zijn). Onderzoek moet uitwijzen of een tailormade financieringsinstrument de leemte kan vullen.

Bron: persbericht BBZ
Afbeelding: charterschepen liggen stil in Stavoren