FVEN nieuws

Martine van Lier wordt voorzitter FIM

Leo Endedijk is als voorzitter van Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) opgevolgd door Martine van Lier, waarmee ‘Maritiem en overig Mobiel Erfgoed’ goed vertegenwoordigd is. Voorts zijn Frank Migchielsen namens de Beheerders Monumentale Kerkgebouwen en Annelies van der Kolk namens het Interkerkelijk Contact tot het bestuur toegetreden.

FIM Nederland

De FIM wisselt zaken over het beleid ten aanzien van bescherming, instandhouding en het beheer van erfgoed uit en zet zich in voor het bepalen en uitdragen van gezamenlijke visies hierover. Uitgangspunt is om samen op te trekken en elkaar te steunen, waarvoor zowel de FIM als de leden zich inzetten.

Missie en Visie
De kracht van de FIM ligt in de gezamenlijkheid: samen sta je sterker. Het bestaansrecht van de FIM is zo breed mogelijke belangenbehartiging voor de belangenorganisaties en eigendomsorganisaties in de erfgoedsector. De focus van de FIM is de instandhouding van een breed palet aan erfgoed: gebouwd, archeologisch, groen, maritiem en mobiel. Instandhouding betreft de materiele aspecten en immateriële aspecten, aansluitend bij de integrale benadering van erfgoed als belangrijk element in onze ruimtelijke ordening, leefomgeving en denkwereld.

Martine van Lier is directeur van met Mobiel Erfgoed Centrum en zij is eigenaar van Erfgoedwerf, waar zij als adviseur cultureel erfgoed aan erfgoedbeleid, herbestemming, waardering en presentatie van erfgoed werkt. Martine studeerde andragologie aan de Universiteit van Amsterdam en toegepaste bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze is eigenaar van Erfgoedwerf, dat advies, project- en procesbegeleiding biedt rond erfgoed. Ze was in 2015 en 2016 interim voorzitter van de FVEN en is nog steeds betrokken bij de FVEN als adviseur.