Archeologie, Musea en Behoud

Maritime Observatory gaat scheepswrakken bewaken

Het Engelse Maritime Observatory gaat belangrijke maritieme erfgoedlocaties in de Waddenzee en de Noordzee monitoren. Dit in opdracht van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), beide onderdeel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Het in het Verenigd Koninkrijk gevestigde Maritime Observatory (MO) gebruikt satelliettechnologie, kunstmatige intelligentie en lokale inlichtingenbronnen om twaalf scheepswrakken, daterend uit de 15e tot de 20e eeuw, in de Nederlandse territoriale wateren te bewaken.

Eerder is soortgelijk werk elders gedaan. In 2019 werden, als onderdeel van het programma Maritiem Erfgoed Internationaal van de RCE, zeven Nederlandse scheepswrakken in binnenlandse wateren, België, het Verenigd Koninkrijk en Maleisië gemonitord.

Bescherming onderwater erfgoed
Het MO gebruikt de steeds uitgebreidere mogelijkheden van de commerciële satellietsector om een hub te creëren waarbinnen het toezicht kan houden op het maritieme en mariene domein.

De informatie die het MO verzamelt wordt gedeeld met relevante stakeholders (waaronder overheidsinstanties) om zo wraklocaties te kunnen beschermen en illegale activiteiten op zee te ontmoedigen. Het Maritime Observatory combineert archeologische expertise en specialistische kennis met geavanceerde technologieën. Dit maakt effectieve monitoring, handhaving en naleving van de wetten voor de bescherming van maritieme erfgoedlocaties mogelijk en zorgt ervoor dat relevante informatie met de bevoegde autoriteiten gedeeld wordt.

Lees het gehele artikel op de bron: Monumentaal